Ajánlati biztosíték nyújtása árlejtés esetében


Amennyiben az ajánlatkérő árlejtést kíván előírni az ajánlati felhívásban, az ajánlati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot az eredeti ajánlat benyújtásával egyidejűleg, vagy az árlejtés lezárásának napján kell benyújtaniuk az ajánlattevőknek, vagy az árlejtés lezárásának napjától számított X munkanapon belül, esetleg ezek valamely kombinációja? Ha igen, mely időpontokban?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. február 7-én (287. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5258

[…] megelőzően benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.(2) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a Kbt. szerinti ajánlati kötöttsége. Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az árlejtés lezárásakor áll be."A fenti szabály nem kezeli valójában azt az esetet, amikor valamely ajánlattevő nem vesz részt az árlejtésen, tehát akár úgy is érthetnénk, hogy tudatosan döntött így, így az ajánlati kötöttség már korábban beállt. Ezt a különbségtételt azonban nem teszi meg a szabályozás, így egységesen mindenki számára az árlejtés lezárásakor áll be a kötöttség.Megtörténhet ugyanakkor, hogy az ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem folytat le elektronikus árlejtést. Ebben az esetben az erről szóló értesítés megküldésétől számított öt munkanapon belül kell az ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsátania az ajánlattevőnek."Kbt. 54. § (1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.