Modellváltó egyetemek a Kbt. hatálya alatt

Kérdés: A modellváltó egyetemek a közbeszerzési törvény hatálya alá fognak tartozni? Amennyiben lehetőség van váltásra, milyen formában lehet leválni a közbeszerzésről eljárásszinten?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó szervezetek a továbbiakban nem költségvetési szervek lesznek, így azt kell vizsgálniuk, hogy finanszírozásuk milyen forrásból származik annak érdekében, hogy a Kbt. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Öntözéses beruházások közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: A Kbt. 2019. decemberi módosítása alapján az öntözéses beruházások nem tartoznak a közbeszerzési eljárások hatálya alá. Kérem segítségüket ennek megerősítésében, a törvényi hivatkozások megadása mellett!
Részlet a válaszából: […] A kérdező feltehetően a Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésére gondol. Feltételezzük, hogy a kérdező nem tartozik egyébként a Kbt. alanyi hatálya alá, valamint hogy csak és kizárólag támogatási pályázatok vonatkozásában merülhetett fel a Kbt. hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége körében kötött szerződéseinek közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Cégünk a Kbt. 5. § (1) bek. c) pontjának hatálya alá tartozó költségvetési szerv, mely alaptevékenysége mellett az Áht. 7. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vállalkozási tevékenységet is végez. Az egyes vállalkozási szerződésekben meghatározott vállalkozói díjból fedezzük a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges dologi kiadásokat, illetőleg vásárolunk egyéb tárgyi eszközöket. A dologi és egyéb kiadások egyes esetekben meghaladhatják a közbeszerzési értékhatárt. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége keretében kötött szerződéseire kiterjed-e a mindenkori közbeszerzési törvény hatálya?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti költségvetési szerv az úgynevezett klasszikus közbeszerzési ajánlatkérők körébe tartozik, hiszen az Áht. alapján az államháztartás alrendszerét képezi, tehát közpénzből gazdálkodik. A Kbt. személyi hatályára vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Kiszervezett tevékenység közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Költségvetési szervként, pályázati támogatással, húsfeldolgozó üzemet építettünk. Terveink szerint az üzemet bérbe kívánjuk adni. A leendő bérbe­vevő feladata a működési engedély megszerzése, illetve a húsfeldolgozó üzemeltetése, viselve annak kockázatait (költségek, bevételek). Ez közbeszerzésnek minősül-e, és ha igen, mi a közbeszerzés tárgya?
Részlet a válaszából: […] A beszerzés tárgya vélhetően szolgáltatási koncesszió, de ennél pontosabban kellene megállapítani, pontosan mit szervez ki az ajánlatkérő. Ekkor állapítható meg ugyanis egyértelműen, hogy a kiszervezett tevékenység bérbe­adásnak minősül, mely nem Kbt.-, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 14.

Szaktanácsadói tevékenység "közbeszerzés-mentessége"

Kérdés: A 2011. évi CVIII. törvény harmadik része 120. §-ának f) pontja kimondja, hogy nem kell a törvényt alkalmazni abban az esetben, ha az uniós értékhatárt nem éri el a beszerzés olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanács­adói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul. Jól értelmezzük-e, hogy hőszolgáltató esetében - az ajánlatkérő alaptevékenységéhez kapcsolódóan - CO2-kockázatkezeléssel kapcsolatban energetikai szakmérnöki szaktanácsadói tevékenység végzése a kivételi körbe tartozik?
Részlet a válaszából: […]  Az ajánlatkérő alaptevékenysége, megítélésünk szerint, azt atevékenységet jelenti, amelyre az alapító okirata szerint létrehozták, illetveamelyet a cégkivonata (alapító okirata) főtevékenységként rögzít. Ebből afőtevékenységből kell az ajánlatkérőnek saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Előadók "beszerzése"

Kérdés: Egy képzési projekt költségvetésében "Senior szakértők" címszó alatt van elkülönítve 10millió forint, amely az egyes képzések előadóinak munkadíját hivatott fedezni. Az alkalmankénti díjazás 25-30 000 forint. Kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni a keretösszeg figyelembevételével és egy speciális céget kiválasztani, vagy egyedi szerződések kötésével akár földrajzilag távolabbi szakembereket is megbízhatunk?
Részlet a válaszából: […] Igen, ebben az esetben közbeszerzés-köteles a tevékenység,amelyre lényegesen egyszerűbb a kérdés szerinti szituációban egy szervező cégetigénybe venni. Felvetődhet ezzel kapcsolatban az a lehetőség is, amelynek alkalmazásakorlátozott mértékben történhet ugyan, nevezetesen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.