CPV-kód, egybeszámítás


Kbt. 40. § ...(2) "A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg, felhasználásuk ugyanabban az évben történik, de rendeltetésük különbözik." Egybe kell-e számítani az olyan árukat, amelyek CPV-kódja azonos vagy közel azonos, és mindkettőt azonos (például: kutatás-fejlesztési) területen használnánk fel, de teljesen más rendeltetéssel, céllal? Egybeszámítandó például, ha intézetünk beszerezni kíván mérőeszközöket – mindkettő 38300000-8 Mérőeszközök –, de egyiket teljesen más célra (például: aszfaltvizsgálat) használnánk a jövőben, mint a másikat (például: fékpad mérőeszköze)?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2011. május 16-án (130. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2667

[…] és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg – Kbt. 40. §-ának (1) bekezdése, (2) bekezdésének a)-c) pontjai. A hatályos rendelkezésekből következően ismét három előfeltételt kell megvizsgálni a közbeszerzési tárgyak egybeszámítása érdekében. Az első – az (a) pont szerinti -, hogy azonos költségvetési éven belül történjen a beszerzés. Ez jelen esetben teljesül. A második – a b) pont szerinti -, hogy egy ajánlattevővel lehessen szerződni. Ennek a feltételnek a teljesüléséhez az szükséges, hogy legyen a piaci környezetben olyan potenciális partner, szállító, forgalmazó, amelytől a különböző mérőeszközök, a példaként említett aszfaltvizsgálati és fékpadmérőeszközök beszerezhetők. Ha nincs ilyen piaci cég, akkor ez a feltétel nem teljesül, és ebben az esetben a 3. feltételt már nem is kell vizsgálni. Amennyiben van olyan piaci cég, amelytől az eszközök beszerezhetők, akkor a 3. feltételt is meg kell vizsgálni. A harmadik – a c) pont szerinti – tulajdonképpen két további feltételt fogalmaz meg. Vagy a beszerzési tárgyaknak és rendeltetésüknek kell azonosnak lenniük, vagy ha különböző beszerzési tárgyakról van szó, akkor a felhasználásuknak kell összefüggni egymással. Az első fordulat a példa szerinti esetben – véleményünk szerint – attól nem teljesül, hogy mindegyik eszközt kutatás-fejlesztési területen használják fel, mert az aszfaltvizsgálati mérőeszköz, illetve a fékpadmérőeszköz tekintetében sem azok tárgya, sem azok rendeltetése nem ugyanaz. A felhasználás összefüggése tekintetében azt kell vizsgálni, hogy a mérőeszközök ugyanabban a vizsgálatban, vagy ugyanabban a munkafolyamatban kerülnek-e használatra, azaz egymáshoz kapcsolódik, egymásra épül-e az alkalmazásuk. Abban az esetben, ha nem ugyanabban a munkafolyamatban használja […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.