Pótlólagos szakági tervezés egybeszámítása


Lefolytattunk egy eljárást a Kbt. 115. §-a szerint, több épület felújítási munkálatai vonatkozásában, különböző munkanemre megadott rezsióradíjjal történő elszámolással, keretszerződés alapján. Az egyik helyszínen el is kezdődött a kivitelezés, amikor is ezen a teljesítési helyszínen lévő épület vonatkozásában egy szakági tervezés vált szükségessé kb. 4 millió forint értékben, majd a későbbiekben egy hasonló valamivel alacsonyabb értékben. Mivel tudjuk alátámasztani azt, hogy ezt a tervezést nem számoljuk egybe a keretszerződés alapján ugyanerre az épületre vonatkozó építési munkákkal?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5024

[…] meghatározott tervezése együtt;– az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése – a)-c) pontok.A (4) bekezdés szerint a szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet szabályozásából szintén arra a következtetésre juthatunk, hogy a tervezés/tervező kiválasztása azon túl, hogy meg kellene, hogy előzze a kivitelezésre vonatkozó eljárás lebonyolítását, csupán lehetőségként kínálja, sőt kivételes esetben teszi lehetővé az egy eljárásban történő beszerzést. Ebből az következik, hogy nem indokolt az ugyanazon építményre vonatkozó építési munkának és tervezésnek az egybeszámítása.A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás esetén a tervező kiválasztására irányuló eljárás minden esetben megelőzi az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást. A 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a tervező az építőipari kivitelezővel egy eljárásban is kiválasztható (...).A 14. § (1) bekezdése szerint az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma szerint a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján irányulhat:– építmény kivitelezésére, vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére, vagy– építmény kivitelezésére és tervezésére együtt, vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt – a) és b) pontok.Továbbá jelentősége van a kormányrendelet fenti 14. § (1) bekezdés b) pont megfogalmazásának, mely kifejezetten kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére irányul, azaz kivitelezés és tervezés egységes kezelésére abban az esetkörben, amikor a kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódik a tervezés. Ebben az esetben a tervezésnek alárendelt szerepe van, így nem külön szolgáltatásként kezeljünk, hanem építési beruházásként, de a kérdésben feltett helyzet nem erről az esetről szól.A következő jogkérdés, ha a külön beszerzésre kerülő tervezési szolgáltatásokat kívánja az ajánlatkérő elhatárolni, és becsült értéküket is külön számítani. Az egyik legfontosabb EUB-ítélet, a C-574/10 alapján, ha ugyanazon építési beruházáshoz az ajánlatkérő megrendel vázlattervet, engedélyezési és kiviteli […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.