Közbeszerzési szakértelem egybeszámítása


Az új szabályoknak megfelelően állami közbeszerzési szaktanácsadót (ÁKSZ-ot) alkalmazunk munkavállalóként. Szükségünk volna azonban további közbeszerzési tanácsadás igénybevételére. Hogyan kell a beszerzés becsült értékét számítani, figyelembe kell venni az ÁKSZ-tevékenység értékét is?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. április 10-én (289. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5283

[…] szerinti kivételt, amely a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács­adó igénybevételére vonatkozott nemzeti eljárási szinten. Ez azt jelenti, hogy a Kbt. már nemzeti eljárási szinten sem tesz különbséget a közbeszerzési tanács­adási tevékenységek között aszerint, hogy a tevékenységet egy névjegyzéken szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó végzi a vonatkozó rendelet alapján, vagy bármely más személy, szervezet csak egyszerűen közbeszerzési tanácsadást nyújt.A közbeszerzési tanácsadás becsült értékét az általános szabályok szerint kell számítani: a becsült értéken a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17-19. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni. A becsült érték számításának menete attól függ, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tanácsadási szerződést rendszeresen vagy időszakonként visszatérően, illetve határozott vagy határozatlan időre és mennyi időre kívánja megkötni, vagy valamelyik sajátos beszerzési technikát (pl. keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer) alkalmazza. A becsült érték kiszámításának részét képezi a részekre bontás tilalmának érvényesítése is, amelyet talán az egybeszámítás elnevezés jobban kifejezett, nevezetesen egyes feltételek fennállása esetén, több lehetséges szerződés (beszerzés) becsült értékét összeadva kell megállapítani a tényleges becsült értéket. Szolgáltatás esetében az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásokat kell egybeszámítani, illetve másképpen kifejezve, ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás becsült értékét nem lehet több részre bontani a törvény megkerülése céljából. Az ugyanazon cél mellett vizsgálni kell az egyes közbeszerzési tanácsadások […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.