Munkaerő-kölcsönzés alvállalkozó bevonásával


Ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást folytattunk le egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkaerő-kölcsönzés tárgyában. A szerződést megkötöttük a nyertes ajánlattevővel. Az ajánlattevő alvállalkozót szeretett volna bevonni a teljesítéshez, azonban a szerződéskötés után megkereste az ajánlatkérőt azzal, hogy nem tudja teljesíteni a szerződést, mert véleménye szerint az Mt. 216. § (2) bekezdése ezt nem teszi lehetővé, mivel alvállalkozó bevonása esetén ő fog kölcsönvevőnek minősülni. Álláspontunk szerint, a Kbt. 3. § 2. pont szerinti alvállalkozó fogalmára is figyelemmel, az alvállalkozó az, aki közvetlenül részt vesz a szerződés teljesítésében, így az alvállalkozó kölcsönbe adó nem a közbeszerzési eljárásban nyertes kölcsönbe adónak, kettejük viszonyában kölcsönvevőnek adja át a munkavállalókat, hanem velük az ajánlatkérőnek, a közbeszerzési szerződés kölcsönvevőjének teljesít. Az ajánlattevő bevonhat-e alvállalkozót a szerződés teljesítésébe, vagy valóban nem lehetséges ez munkaerő-kölcsönzés esetén?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. június 12-én (291. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5310

[…] munkavállalók munkaerejének ideiglenes átengedése a kölcsönvevő részére, ellenérték fejében [Mt. 214. § (1) bek.]. A jelen esetben ez azt jelenti, hogy a teljesítésbe alvállalkozóként bevont másik kölcsönbe adónak is az ajánlatkérő mint kölcsönvevő számára kell átengednie a munkaerőt. Ezt az értelmezést erősíti az is, hogy a kölcsönvevő a munkavállalót más munkáltatónál történő munkavégzésre nem kötelezheti [Mt. 216. § (2) bek.]. Azaz, ha az ajánlattevő kölcsönbe adó venne igénybe alvállalkozótól kölcsönzött munkavállalókat, őket jogszerűen nem tudná "továbbkölcsönözni" az ajánlatkérő felé. Munkajogi oldalról tehát nincs akadálya, hogy az alvállalkozó kölcsönbe adó közvetlenül az ajánlatkérő részére bocsássa rendelkezésre […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.