Helyszíni bejárás szabályai

Kérdés: Korlátozhatja-e az ajánlatkérő a helyszíni bejárások résztvevőinek számát? Korlátozhatja-e, hogy a helyszíni bejárásokon nem lehet kérdezni? Van-e bármilyen eszköz az ajánlatkérő kezében, hogy a kérdéseit mégis feltegye?
Részlet a válaszából: […] A helyszíni bejárás szabályait az ajánlatkérő állapítja meg. Amennyiben helyhiány vagy biztonsági okok miatt indokolt, korlátozhatja a jelenlévők számát, de aránytalan módon nem akadályozhatja az ajánlattevőket, például egy főben maximálva a bejáráson részt vevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Helyszíni bejárás elmaradása

Kérdés: Egyik közbeszerzési eljárásunkban helyszíni bejárást biztosítottunk, amelyet egy vihar miatt nem tudtunk megtartani. Lehetséges új helyszíni bejárást biztosítani?
Részlet a válaszából: […] ...hogy egy újabb helyszíni bejárásra vonatkozó információ sem jut tudomásukra, amelynek eredményeként alapelvek, többek között az esélyegyenlőség alapelve sérülne. Így sajnálatos módon, amennyiben a helyszíni bejárást egyáltalán nem lehetett megtartani az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő nem állapíthatta meg okszerűen és megalapozottan azt, hogy az érintett 4 ajánlattevő versenytorzító, tisztességtelen, esélyegyenlőséget sértő magatartást tanúsít a közbeszerzési eljárás során. Az ajánlatkérő részéről ez nem volt bizonyítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Ajánlatkérő igényének jogszerűsége az ajánlatban bemutatott szakemberek számával kapcsolatban

Kérdés: Van-e bármilyen általános szabály arra nézve, hogy az ajánlatkérő hány, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatását követelheti meg az ajánlattétel feltételeként?
Részlet a válaszából: […] ...kétségkívül joga van, ám kizárólag a Kbt.-ben rögzített keretek között. Az alkalmassági követelmények meghatározását ugyanis az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Műszaki ellenőrre vonatkozó szakmai alkalmassági követelmény jogszerűsége

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő részéről olyan szakmai alkalmassági követelmény előírása, amely szerint a műszaki ellenőrnek európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz kapcsolódó referenciával kell rendelkeznie?
Részlet a válaszából: […] ...amíg az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételek a Kbt. alapelveivel még összhangban állnak. A verseny tisztaságát és az esélyegyenlőséget sértő követelmények tehát nem támaszthatók, mert ez az ajánlatkérő önkényes, a közbeszerzési alapelvekbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Részekre bontott közbeszerzési eljáráson belüli további részekre bontás indokoltsága

Kérdés: Jogsértően jár-e el az ajánlatkérő, ha az eredetileg részekre bontott közbeszerzési eljáráson belül a különböző orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt nem bontja további részekre az egyes eszköztípusok szerint (például CT és MR képalkotó berendezések), hanem ehelyett egységesen valósítja meg a képalkotó eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt?
Részlet a válaszából: […] ...érvényre juttatásának jogalkotói szándéka húzódik meg. Alapvető érdek fűződik ugyanis a verseny kiszélesítéséhez és az esélyegyenlőség biztosításához, vagyis ahhoz, hogy egyazon közbeszerzési eljárásban minél több gazdasági szereplő vehessen részt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Felhívásban nem nevesített végzettség elfogadhatóvá nyilvánítása korrigendum keretében

Kérdés: Jogsértő-e, ha az ajánlatkérő korrigendum keretében az eljárást megindító felhívásban közölt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében további, a felhívásban nem nevesített végzettséget is elfogadhatónak nyilvánít?
Részlet a válaszából: […] ...Olyan érdeksérelmek következhetnek tehát be, amelyek semmiképpen sem egyeztethetők össze az alapelvi követelményekkel, különösen az esélyegyenlőséggel. Mindez egyébként abból is levezethető, hogy az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megindítása előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szakember bevonásával kapcsolatos alkalmassági feltétel előírási módjának jogszerűsége

Kérdés: Jogszerű-e az olyan alkalmassági feltétel előírása, amellyel az ajánlatkérő elsődlegesen a névjegyzékbe bejegyzett szakember bevonását követeli meg, emellett azonban lehetőséget teremt a névjegyzéken kívüli, de a névjegyzékbe kerüléshez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember elfogadására is?
Részlet a válaszából: […] ...is, amely azt a kötelezettséget rója az ajánlatkérőre, hogy az alkalmassági követelmények meghatározása során tartsa szem előtt az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelveket.Az ilyen előírás tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Létszámra vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmény előírhatósága takarításszolgáltatás beszerzésénél

Kérdés: Intézménytakarítás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban előírhat-e az ajánlatkérő olyan alkalmassági minimumkövetelményt, hogy az ajánlattevőnek a korábbi három év mindegyikében legalább 150 fő fizikai állománnyal kell rendelkeznie, vagyis hogy az ajánlattevőnél ennyi legyen az éves átlagos statisztikai állományi létszám?
Részlet a válaszából: […] ...A Kbt. 65. § (3) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Iratfeltöltési kötelezettség EKR-ben

Kérdés: Szükséges-e feltölteni a bírálati lapokat, becsült értéket megalapozó dokumentumokat az EKR-be?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.Mivel a kormányrendelet 9. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.
1
2
3
27