Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Erőforrás-szervezet igénybevételével kapcsolatos ellentmondások

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. április 21. (Közbeszerzési Levelek 78. szám, 1580. kérdés)

Olvasói kérdés A Kbt. 67. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlattevő a szakmai, műszaki alkalmasságát igazolhatja ún. más szervezet erőforrásaira való támaszkodással is. Így a referencia meglétét is igazolhatja az ajánlattevő a más szervezet által kiállított nyilatkozattal, amely szerint a szerződés teljesítése során a szervezet az erőforrásait az ajánlattevő rendelkezésére fogja bocsátani. Számomra ez a gyakorlatban értelmezhetetlen szituációhoz vezet. Vagyis egy múltbeli cselekmény hiánya (referencia) egy jövőben bekövetkezendő eseménnyel (ígérettel) helyettesíthető. Nem beszélve arról, hogy a referencia esetében milyen erőforrást tud az ún. más szervezet az ajánlattevő rendelkezésére bocsátani. Elég abszurd helyzet. Ezen az alapon a szakmai, műszaki alkalmasság vizsgálata (de ugyanez vonatkozik a pénzügyi alkalmasságra is) feleslegessé, sőt mi több, értelmetlenné válik. Kérdezem, mi a véleményük, tanácsuk ennek a jogintézménynek a gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]ajánlattevőnek magának kell megfelelnie az alkalmassági limitnek, azoknál pedig, ahol igénybe vesz más szervezetet, ott a más szervezetnek kell megfelelnie, mert általa fog az ajánlattevő is alkalmasnak minősülni. A konkrét kérdés kapcsán tehát, ha az ajánlattevő a referenciák tekintetében támaszkodik más szervezetre, akkor a más szervezetnek kell a felhívásban megkívánt referenciaszámot és -értéket igazolnia. Ha igazolja, ezáltal az ajánlattevő válik alkalmassá, ha nem igazolja, az ajánlattevő válik alkalmatlanná, és nem a más szervezet. Ezzel kapcsolatban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a más szervezet a teljesítésben is részt vesz, akkor az ajánlatkérőnek vizsgálnia szükséges azt, hogy az adott szervezet nem minősül-e alvállalkozónak, a kettőjük között fennálló jogi kapcsolat jellegére tekintettel. Ahhoz, hogy ezt az ajánlatkérő meg tudja állapítani, szükségesnek tartjuk, hogy a kötelezettségvállalási nyilatkozat mellett már a felhívásban vagy a dokumentációban rendelkezzen arról, hogy milyen dokumentumok alapján fogja vizsgálni az ajánlattevő és a más szervezet közötti jogi kapcsolat jellegét. Amennyiben az ajánlatkérő azt állapítja meg, hogy a más szervezet ténylegesen alvállalkozó, akkor az alvállalkozóra irányadó rendelkezések szerint kell vizsgálódnia az alkalmasság körében. [A Kbt. erőforrás-szervezetre és alvállalkozóra vonatkozó főbb, általános rendelkezései a következők: - az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges, közbeszerzési törvényben meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az ajánlattevő ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik; - alvállalkozónak minősül az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi; - az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt; - az ajánlatban - ha ezt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta - meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg az ajánlattevő által[…]

Figyelmébe ajánljuk

Ha egy ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet von be, akkor ajánlattevő az egyik referenciáját igazolhatja-e az erőforrást biztosító szervezet, mert például nála épített egy csarnokot az ajánlattevő?

Tovább a teljes cikkhez

Újonnan alakuló (építőipari kivitelező) cég 10 M Ft jegyzett tőkével, 30-40 fő fizikai dolgozóval, milyen módon tud indulni közbeszerzési pályázatokon, ha nincs előző évekről referenciája, mérlege, létszáma?

Tovább a teljes cikkhez

Mi a teendő abban az esetben, ha az "erőforrás"-szervezet a teljesítés időszakában felszámolás alá kerül?

Tovább a teljes cikkhez

Az egyik alkalmassági feltételnek erőforrás igénybevételével teszünk eleget. Vállalkozásunk és az erőforrást nyújtó között nincs a Ptk. szerinti többségi befolyás. A Kbt. szerinti megállapodásnak - mint igazolásnak - mit kell tartalmaznia? (Erre jogszabályi előírást nem...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére