Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet elhatárolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2012. február 27. (Közbeszerzési Levelek 143. szám, 2911. kérdés)

Olvasói kérdés Mi a különbség az alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet között? Számít-e az alvállalkozó bevonásának mértéke a döntés meghozatalakor?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az (5) bekezdés értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A vonatkozó szabály - Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai - háromféle státuszt különböztet meg, azaz háromféle alkalmasság igazolásában azonosítható eset létezik. Az első, az 55. § (6) bekezdés a) pontjának alkalmazása során gépet, munkaerőt bocsátanak rendelkezésre. Itt is lehetőség van ugyanakkor arra, hogy ne alvállalkozóként jelölje meg az ajánlattevő az érintett alkalmasságot igazoló szervezetet, amely tekintettel a közvetlen bevonásra mindenképpen részletesebb magyarázatot igényel az ajánlattevőtől. A második, b) pont szerinti referencianyújtás során azonban már könnyebben elhatárolható az alkalmasságot igazoló szervezet, mivel az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, milyen módon használja fel a bevont szervezet szakmai tapasztalatait a teljesítés során. Az alvállalkozóvá minősítés is megoldás lehet ebben az esetben is. A harmadik, c) pontban azonban teljesen különválik az alkalmasság igazolása során bevont szervezet kötelezettsége, és az a tény, hogy esetleg az ajánlattevő az alvállalkozójává minősíti. A két szempont egymástól független, mivel a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása során kezességvállalásra is szükség van a segítséget nyújtó szervezet részéről. Az erőforrást nyújtó szervezetnek, vagy alkalmasságot igazoló szervezetnek tehát már nem kell kapcsolatban állnia az ajánlattevővel, nincs szükség többségi befolyásra a felek között, ugyanakkor az alkalmasság igazolásának tárgyától függően irányadó a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt három lehetőség, amely különböző módon határolja le az alvállalkozó és az alkalmasságot igazoló szervezet kapcsolatát. [Kbt. 55. § (6) bekezdés: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező[…]

Figyelmébe ajánljuk

A saját dolgozó, akit szakemberként kívánunk bevonni a teljesítésbe, illetve alkalmasságot igazolni vele, alvállalkozónak minősül-e? Amennyiben igen, milyen igazolásokat, nyilatkozatokat kell becsatolni az ajánlatba?

Tovább a teljes cikkhez

A Kbt. új, 305. §-ának (4) bekezdése szerint halasztott fizetés csak az ajánlattevőnek átutalandó összeg tekintetében alkalmazható, az alvállalkozókkal nem?

Tovább a teljes cikkhez

Amennyiben az ajánlatkérő nem írta elő azt másként, akkor a 10 százalékot meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozók esetében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében elegendő-e az ajánlattevő nyilatkozata?

Tovább a teljes cikkhez

Alvállalkozó vagyok egy közbeszerzési szerződésben. Ebből eredő követelésemet engedményezni szeretném. Megtehetem?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére