Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Beszerzési szabályok uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítása esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. szeptember 7. (Közbeszerzési Levelek 198. szám, 3883. kérdés)

Olvasói kérdés Be kell-e jelentkezni a Kbt. hatálya alá, ha 100 százalékban az Európai Unió által finanszírozott projektet valósítunk meg? Ha igen, szükséges-e a Kbt.-ben található ún. éves statisztikai összegezés benyújtása?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból − ide nem értve a kombinált pénzügyi eszközöket − megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az első bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az első bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve ha a beszerzés− egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,− egyedi munkahelyteremtési támogatásból,− képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,− kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,− nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy− bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásbólvalósul meg - a)−f) pontok.Lehetőség van önkéntesen is alkalmazni a törvényt, mely lehetőséget a Kbt. 5. §-ának (4) bekezdése rögzíti a következő tartalommal.A törvény rendelkezését köteles betartani az az (1)−(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amely a törvény szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vagy szerződésben vállalja, illetve számára jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.A fenti 5. §-ban érintett ajánlatkérők ún. klasszikus ajánlatkérőnek minősülnek. A Kbt. 26. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya alá történő bejelentkezés a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése alapján kötelező, tehát ezen a körön kívüli támogatott szervezetek esetében nem. Számukra nem kötelező a Kbt. hatálya alá bejelentkezni.A Kbt. előzőekben hivatkozott, 26. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő − kivéve a törvény 5. §-ának (2)−(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt − köteles a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül.Ezt erősíti a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése, mely szankcionálja azt az esetet, amikor az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők nem jelentkeznek be a törvény hatálya alá, továbbá nem tesznek közzé éves statisztikai összegezést.A Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását,− ha az ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott, a Hatóság elnöke általi felhívástól számított határidő lejártáig nem teszi közzé a Közbeszerzési Adatbázisban az éves statisztikai összegezést,− ha az érintett szervezet a Közbeszerzési Hatóság felhívása ellenére nem tesz eleget a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listájába való bejelentkezési, illetve bejelentési kötelezettségének - a) és b) pontok.A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 40. §-ának (2) bekezdése egyértelművé teszi, hogy az éves statisztikai összegezés benyújtására a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők[…]

Figyelmébe ajánljuk

A Védelmi Beszerzési Ügynökség kapcsán merült fel, hogy a VBÜ kormányrendelet hatálya alá tartozunk-e. Ha nem vagyunk közbeszerzés-kötelesek, csak leginkább a nagyobb EU-s projektek erejéig, de a VBÜ kormányrendelet mégis úgy fogalmaz, hogy ránk is vonatkozik, abban az...

Tovább a teljes cikkhez

Széchenyi Pihenőkártyával kapcsolatban lenne kérdésem. Több helyütt (Közbeszerzési Levelek, Közbeszerzési Szemle) is olvastam, hogy az 55/2011. kormányrendelet szerint a SZÉP kártya beszerzése nem közbeszerzés-köteles, mivel nem visszterhes a szerződés. Feltehetőleg a...

Tovább a teljes cikkhez

Közösségi rezsimben közbeszereztettünk, a szerződés teljesítése folyamatban van. A szerződés 2 évre köttetett, fél év múlva jár le, és a szerződő partner (nyertes ajánlattevő) felszámolás alá került. Mit tehetünk? A fennmaradó mennyiségre írjunk ki új eljárást?

Tovább a teljes cikkhez

Az ajánlatkérő nemzeti értékhatár alatt szeretne árut beszerezni több részben. Egy rész tekintetében közbeszerzési eljárást indított. Igaz-e, hogy e rész tekintetében csak az elindított eljárás lezárulásáig van kötve a Kbt.-hez, és ha ez az eljárás eredménytelenül...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére