Alvállalkozók kifizetése


Építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén is van lehetőség az alvállalkozó "közvetett" kifizetésére?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2023. április 12-én (277. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5082

[…] vonatkozóan állapít meg a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérő szabályokat egy építési beruházás ellenértékének kifizetésére, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. Az eltérő szabályok alapján az építési beruházás ellenértékének kifizetése két lépcsőben történik, amelynek során elsőként az alvállalkozókat megillető rész kerül kifizetésre az ajánlattevőn keresztül, majd ezt követően az ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető részt fizeti meg. A Kbt. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tehát egyértelműen kimondja, hogy kizárólag építési beruházás közbeszerzési tárgy esetén van lehetőség (ami egyben kötelezettséget jelent) az alvállalkozói kifizetések ellenőrzésére, és az ajánlattevők kifizetésének az alvállalkozók kifizetéséhez kötésére. Ugyanakkor szükséges felhívni a figyelmet az építési beruházás fogalmára, amely egyes esetekben a tervezési feladatokra is kiterjed.A Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján építési beruházásnak minősül az alábbi valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:a) a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;b) építmény kivitelezése, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.