Alternatív ajánlattétel "mellőzésének" indoka
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 110. számában (2010. március 16.), 2257. kérdésszám alatt

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az ajánlatkérők általában nem élnek az alternatív ajánlattétel lehetőségének biztosításával?
Válasz (részlet): […]bírálati szempontot [Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontja] alkalmazza az eljárásban; - többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimum követelményeknek, illetőleg közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni. A többváltozatú ajánlattétel esetében a bírálati szempontokra adott, különbözőképpen kialakított ajánlati elemek nem képezhetik alternatív ajánlat alapját, mint ahogyan az 50. § (2) bekezdése szerinti eltérés sem. E rendelkezés szerint a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére