Ajánlatkérő lehetséges jogcselekményei az eljárást lezáró döntést követően


Előzetes vitarendezés iránti kérelemre megteheti-e az ajánlatkérő, hogy kizár ajánlattevőt az eljárást lezáró döntését követően? Előzetes vitarendezési kérelem alapján van-e lehetőség hiánypótlási felhívás kiadására az eljárást lezáró döntés után?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2012. szeptember 19-én (150. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3014

[…] megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt, és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.A (3) bekezdés szerint az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.A 79. § pedig a kérdés vonatkozásában tartalmaz egy további kisegítő szabályt, amely direkt arra a helyzetre szól, amikor egyébként az ajánlati kötöttség beállta után, már az értékelést követően hiánypótlásra nem lenne lehetőség, mégis lehetőséget ad felvilágosítás, indokoláskérés vagy hiánypótlás kibocsátására az elő­zetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül, egy alkalommal. Tehát valóban megnyílik a lehetőség egy újabb hiánypótlásra, amennyiben az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Gondolunk itt például egy nyilatkozat hiányosságának utólagos kiküszöbölésére, melyet az ajánlattevő benyújt az ezt hiányoló előzetes vitarendezést követően, és így valóban érvényes lesz ajánlata.A […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.