Ajánlati kötöttség meghosszabbítása


Árubeszerzésre kiírt nyílt eljárás lezárásaként az ajánlatkérő elkészítette az eljárásról szóló írásbeli összegezést, amelyben megnevezte az eljárás nyertesét és a második helyezettet. Ezt követően az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség további meghosszabbítására kérte fel a nyertes ajánlattevőt. Jogsértő-e a szerződéskötés, ha a Kbt.-ben meghatározott 30 napon túl, de a meghosszabbított ajánlati kötöttség ideje alatt kerül rá sor?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. június 12-én (291. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5306

[…] az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor, és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – megküldése napját követő tíznapos időtartam lejártáig, a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő ötnapos időtartam lejártáig."A 131. § (5) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy az írásbeli összegezés megküldését követően a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége minden külön eljárási cselekmény/nyilatkozat/dokumentum benyújtása nélkül 30 nappal – építési beruházás esetén 60 nappal – "ipso iure", azaz a törvény erejénél fogva, meghosszabbodik.A 131. § (6) bekezdése szerint a szerződést az (5) bekezdés szerinti határidőben, azaz az összegezés megküldésétől számított 30 napon belül kell megkötni a nyertessel. A Kbt. szabályozási jellege kógens [lásd Kbt. 2. § (7) bekezdés], emiatt, véleményünk szerint, az ajánlati kötöttség 131. § (5) bekezdésben rögzített határideje nem hosszabbítható meg, sem az ajánlatkérő felkérésére, sem az ajánlattevő beleegyezése esetén. A szerződéskötési […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.