Teljesítés helyettesítő termékkel


Az ajánlattevő nem tud szerződés szerinti terméket (belátható időn belül) beszállítani vis maior esetén (gyártói nemteljesítés miatt). Van-e lehetőség helyettesítő termékkel történő teljesítésre anélkül, hogy kötbért alkalmaznának a céggel szemben akkor, ha a keretmegállapodásban egyébként nincs lehetőség termékcserére, de a Kbt. megengedi azt?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2021. május 12-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4700

[…] meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb termékkel frissítheti a katalógust; e követelmény teljesüléséről az ajánlattevő rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével a termékcseréről szóló tájékoztatásában - Kbt. 109. § (14) bekezdése.Valójában azonban itt sem termékcseréről, hanem a katalógus kiegészítéséről van szó, így a DBR-ben rugalmasan alakítható a termékportfólió, melyet az ajánlatkérő megversenyeztethet. Ebben az esetben ugyanis nincs lehetőség kínálati katalógus alapján a termékek és szolgáltatások közvetlen megrendelésére. Erre hivatkozik a Kbt. 109. § (6) bekezdése az alábbiak szerint:Az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:-felhívja az ajánlattevőket, hogy az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat, a termékcsere (14) bekezdésben meghatározott elő­írásainak megfelelően töltsék fel új termékeiket; vagy-értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek - a) és b) pontokA termékcsere intézménye tehát nem a Kbt.-ből következik, így amennyiben egyébként az ajánlatkérő a szerződésmódosítási szabályok szerint ezt nem teszi lehetővé keretmegállapodásában, abban az esetben véleményünk szerint nincs arra lehetőség. A termékcserével kapcsolatos eljárásrend részletes szabályozása […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.