Építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás kivételi körbe sorolhatósága


Az építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás kivételi körbe sorolható-e a felmérési tervdokumentáció készítése? (Más tervezési szolgáltatás nem kerül megrendelésre.)


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4993

[…] ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében kerül sor;- a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV-kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor - r) és s) pontok.Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény definiálja az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, melynek része az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése. Az építészeti-műszaki dokumentációnak része az állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához szükséges terv, dokumentum.Az Étv. 32. § (1) bekezdése alapján építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése és kormányrendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése, továbbá […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.