Késedelmes fizetés


Közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülünk. Az éves költségvetésünket a fenntartó minisztérium fogadja el, ezen túlmenően a nettó 5 millió Ft feletti kifizetéseket is engedélyeztetnünk kell. Az engedélyezési folyamat néha kicsit lassú, emiatt nem minden esetben tudjuk tartani a szerződésben vállalt fizetési határidőket. Erre tekintettel a közbeszerzési szerződéseinkben rendelkezhetünk úgy, hogy késedelmes fizetés esetén nem fizetünk késedelmi kamatot?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. február 7-én (287. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5250

[…] bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását."A fizetési késedelem, azaz a benyújtott számla határidőn túli kifizetése, az ajánlatkérő oldalán jelent szerződésszegést, amelynek tekintetében - a hivatkozott rendelkezés alapján - megállapítható, hogy az ajánlatkérő nem zárhatja ki és nem is korlátozhatja a Ptk. szerint irányadó jogkövetkezmények alkalmazását, mert az erre vonatkozó rendelkezések semmisnek minősülnek (másképpen fogalmazva mintha nem is lennének a szerződésben). Miután […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.