Eljárás alkalmazott rezsim értékét meghaladó ajánlati ár esetén


Mi az eljárási szabály abban az esetben, ha egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a nemzeti értékhatárt?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2005. február 21-én (21. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 510

[…] alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; – egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; – kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 86. §-ának (3) bekezdése], továbbá – lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 87. §-ának (3) bekezdése]. Lényeges, hogy amennyiben az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie [Kbt. 88. §-ának (5) bekezdése]. A kérdés szerinti ajánlat az előzőekben ismertetettek alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban szereplő feltételeknek. Ugyanis, ha az ajánlatkérő egyszerű eljárást ír ki, az ahhoz kapcsolódó ajánlati árat határozza (illetve határozhatja) meg, tehát érvényesen a felhívásban foglaltaknak meg nem felelő ajánlati ár nem tehető. Emiatt pedig a Kbt. 88. §-ának (5) bekezdése értelmében – amelyet az egyszerű eljárásokban is alkalmazni kell a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdése szerint – az ajánlatkérőnek ezt az ajánlatot értékelnie nem kell. Amennyiben pedig esetlegesen valamennyi ajánlattevő – vagy a kérdésben szereplő, vagy bármely más, a Kbt.-ben szabályozott okból – kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtott volna be az adott eljárásban, úgy azt az ajánlatkérőnek eredménytelennek kellene nyilvánítania a Kbt. 92. §-a értelmében, mivel e szakasz szerint – amely a Kbt. 300. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján ugyancsak alkalmazható az egyszerű eljárásban is – eredménytelen az eljárás, ha – nem nyújtottak be ajánlatot; – kizárólag érvénytelen […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.