Egyetlen ajánlat nyílt eljárásban


Közösségi értékhatárokat elérő értékű nyílt ajánlati felhívásra összesen egy darab ajánlat érkezett, de az érvényes. Az ajánlattevő ilyen esetben kihirdethető-e az eljárás nyertesének, vagy meg kell ismételni az eljárást, miután nem alakult ki versenyhelyzet?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2005. május 2-án (26. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 622

[…] eredménytelenné nyilvánítja; – valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; – a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; – a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától. A fenti rendelkezésből látható, hogy amennyiben a kérdésben szereplő eljárásfajtában egyetlen ajánlat érkezik és az érvényes, akkor az eljárást nem lehet eredménytelennek nyilvánítani, hiszen arra akkor van lehetőség – egyebek mellett -, ha egyáltalán nem érkezett be ajánlat. Bár esetünkben valóban nem alakult ki versenyhelyzet, azonban amennyiben az ajánlatkérő a felhívást és a dokumentációt a Kbt.-ben meghatározott szabályoknak megfelelően készítette el, továbbá eljárása során mindenben betartotta a közbeszerzési törvény – esetünkben – nyílt eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, úgy a versenyhelyzet […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.