Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Dokumentáció elérésének feltételhez kötése, ajánlattételi határidő lerövidítése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. november 21. (Közbeszerzési Levelek 139. szám, 2838. kérdés)

Olvasói kérdés Rövidíthető-e az ajánlattételi határidő, ha az ajánlatkérő regisztrációhoz és saját engedélyéhez köti a dokumentáció elérését, azaz közvetett módon feltételeket támaszt a dokumentáció közvetlen elérése során?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé, az ajánlatkérő vagy az általa meghatározott szervezet a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve hogy annak ellenértékét megfizették. Az elektronikus úton történő elérhetőség mellett feltétel a fentiek értelmében a dokumentáció teljes terjedelmében történő közvetlen hozzáférhetővé tétele is. Ebben az esetben van lehetőség a határidő rövidítésére a közbeszerzési törvény 74. §-ának (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint. Az ajánlattételi határidő legkevesebb negyvenöt vagy huszonkilenc napos időtartamát legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve hogy az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül, elektronikus úton, az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés adatait. Fenti szabály tehát lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő regisztrációhoz kösse a dokumentáció letöltését, továbbá lehetővé teszi azt is, hogy a letöltés ne azonnal, hanem később történjen meg, hiszen elviekben két munkanapon belül köteles a dokumentációt eljuttatni az ajánlattevők részére. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.765/10/2011. számú döntésében rávilágított arra, hogy amennyiben az ajánlatkérő a regisztrációt követően nem közvetlenül teszi hozzáférhetővé a dokumentációt, úgy nem áll jogában az ajánlattételi határidő rövidítése. A Döntőbizottság szerint erre csak abban az esetben nyílik lehetősége az ajánlatkérőnek, ha a Kbt. 74. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül, elektronikus úton, hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára a felhívás közzétételének napjától, megadva a hirdetményben a hozzáférés adatait. Így a dokumentációhoz való hozzáférés[…]

Figyelmébe ajánljuk

Megteheti-e azt az ajánlatkérő, hogy módosítja a dokumentációban foglaltak egy részét az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 munkanappal, de nem hosszabbítja meg az ajánlatételi határidőt?

Tovább a teljes cikkhez

A Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az...

Tovább a teljes cikkhez

Módosíthatja-e az ajánlatkérő a műszaki tartalmat úgy, hogy az ajánlattételi határidőt elhalasztja azzal az érvvel, hogy ezzel szélesíti a versenyt, és így több ajánlattevő tud ajánlatot tenni, vagy mindenképpen újra kell indítania az eljárását?

Tovább a teljes cikkhez

Kötelező-e hirdetmény közzététele az ajánlatkérő általi ajánlattételi határidő módosítása esetén? Kérdésünk még, hogy hány alkalommal van lehetősége az ajánlatkérőnek határidő-hosszabbításra, és milyen, a Kbt.-ben szabályozott területeken? Milyen indokkal van...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére