Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

47 találat a megadott közzététel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közzététel a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban

Kérdés: A Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban a 115. § (7) bekezdése szerinti közzétételnél elegendő az EKR rendszer általi közzététel, vagy ajánlatkérői oldalról is nyilvánossá kell tenni a közbeszerzési dokumentumokat? Kérdés továbbá, hogy a közbeszerzési dokumentumok alatt "a közzététel vonatkozásában" kifejezés alatt mit kell érteni? (Tervek, műszaki leírás, közbeszerzési iratminták, szerződéstervezet stb.)
Részlet a válaszból: […]megindításával egyidejűleg - nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd - az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.Minden olyan információ közzététele kötelező, amely az ajánlattételhez szükséges az eljárás megindításakor, az ajánlatkérő nem válogathat a közzététel során. Mivel az eljárásban nincs lehetőség érdeklődés jelzésére, így mind az iratminták, mind a műszaki tartalom, szerződéstervezet nyilvános közzétételére szükség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4618
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: EEKD közzétételének részbeni elmaradása

Kérdés: Mi az eljárás abban az esetben, ha az EEKD egy részét véletlenül nem tette közzé az ajánlatkérő, és ezt a bírálat ideje alatt vette észre?
Részlet a válaszból: […]rész vonatkozásában. Mivel űrlap formájában már nem fogják tudni kitölteni a dokumentumot, így az ajánlattevők nem követnek el jogsértést, amennyiben saját mintájukat alkalmazzák az EEKD hiányzó részére. Az ajánlatkérőnek is lehetősége van mintát készíteni, és ezt az ajánlatkérők rendelkezésére bocsátani. Véleményünk szerint ez tipikusan az a hiba, ami helyrehozható
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4597
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szerződés teljesítésének időpontja a közzétételi kötelezettség kontextusában

Kérdés: A Kbt. 43. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) - valamint, ha a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is - közzétenni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat. A cd) pont esetében építési beruházás során mely időpont az irányadó? A beruházás kivitelező általi készre jelentésének időpontja, a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja vagy a teljesítésigazolás kiadásának időpontja? A legtöbb esetben ezek az időpontok eltérőek, akár jelentős időbeli eltérés is lehet közöttük. Vagy esetleg más időpont az irányadó? A ce) pont esetében fordított áfás szerződés esetén mely időpont az irányadó? Amikor a kivitelező felé teljesítette a végszámla kifizetését az ajánlatkérő, vagy amikor az áfa összegét megfizette? [A 44/2015. MvM rendelet 16. mellékletének V.2.4) pontjában a nettó ellenszolgáltatást kéri feltüntetni, a CoRe rendszerben azonban a bruttó ellenszolgáltatást kell feltüntetni. Fordított áfa esetében az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja eltér.]
Részlet a válaszból: […]támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül - ca)-ce) alpontok.A cd) alpont vonatkozásában a kérdés megítélése szerződésfüggő. A műszaki-átadás átvétel megindításának a napja főszabályként irányadó (Ptk. 6:247. §), hiszen akkor kezdi meg a kötelezett fél az átadást. Amint befejeződik az eljárás, az átadás visszamenőleg az átadás megkezdésére nézve lesz teljesített. Ettől eltérhetnek a felek, lehetőség van a sikeres műszaki átadás-átvétel napjára időzíteni a teljesítést, ekkor az eljárás befejezése lesz a teljesítés időpontja. A felek választhatják a készre jelentést is a teljesítés vonatkozásában irányadó időpontnak, de ebben az esetben is akkor javasolt visszamenőleg, ha már az átadás-átvétel megtörtént. A teljesítésigazolás időpontját nem tekintenénk irányadónak, még ha ebben a felek meg is egyeznek, hiszen ez olyan jogot biztosít az ajánlatkérőnek, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4569

4. találat: Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszból: […]július 19-re hosszabbítja. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a módosított felhívás és dokumentáció feltöltését 2019. július 12-én 17.24 perckor kezdte meg, de 2019. július 15-én 16.09-kor fejezte be, így az ajánlattevők július 15-én 16.09-kor értesültek a módosított ajánlati előírások tartalmáról.Az EKR-rendszerben ajánlattételi határidőként 2019. július 19-e szerepel, de az nem állapítható meg, hogy ez mikor került átállításra, figyelemmel arra, hogy a rendszer bontotta a benyújtott ajánlatokat 2019. július 12-én, de bontási jegyzőkönyvet nem generált, valamint a július 12-e utáni időpontban benyújtott ajánlatokat elkésettként minősítette.Összegezve a fentieket, a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértő módon az ajánlattételi határidőn[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4413

5. találat: Egységes közzététel

Kérdés: Jogszerű-e a többszöri módosítás egységes közzététele?
Részlet a válaszból: […]eljárást indító felhívás 2019. március 8. napján, KÉ-3596/2019. szám alatt. A rendelkezésre álló adatok és az ajánlatkérő nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő hét alkalommal módosította a közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalmát az ajánlattételi határidő, a műszaki alkalmassági követelmény, valamint a bankszámlaszám tekintetében. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlattételi határidő több alkalommal történt módosítása, de különösen a műszaki alkalmassági követelmény megváltoztatása olyan rendelkezés, amely alapvetően befolyásolhatja az érintett gazdálkodó szervezetek közbeszerzési eljárásban történő részvételi szándékát. A Döntőbizottság mindezek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 55. §-ának (1) bekezdését azzal, hogy nem tett közzé hirdetményt az ajánlattételi határidőt megelőzően azokban az esetekben, amikor a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalmát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4408

6. találat: Közzétételi kötelezettség keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által lefolytatott keretmegállapodásos eljárások második részét (közvetlen megrendelés vagy versenyújranyitás) az ajánlatkérő a KEF elektronikus rendszerén belül folytatja le. Ezt követően van-e az ajánlatkérőnek közzétételi kötelezettsége az EKR-en vagy a CORE szerződés-nyilvántartón belül is?
Részlet a válaszból: […]szabálya szerint.Az ajánlatkérő a (2) bekezdéstől eltérően az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén a keretmegállapodás alapján, vagy a dinamikus beszerzési rendszer keretében kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a megelőző negyedév során kötött szerződésekről a naptári negyedév utolsó napját követő tíz munkanapon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4308

7. találat: Közbeszerzési terv közzététele

Kérdés: Az éves összesített közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatban az alábbiak szerint kérek felvilágosítást:
A Kbt. 43. §-a szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 7. §-ának (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet köteles az EKR-ben közzétenni. Ugyanakkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ának (1) bekezdése alapján az 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 8. pontja szerint a közbeszerzési tervet közzé kell tenni az ajánlatkérő honlapján.
Fenti jogszabályi hivatkozások alapján a Közbeszerzési Adatbázisban, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és az ajánlatkérő honlapján is közzé kell tenni a közbeszerzési tervet?
Részlet a válaszból: […]adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.A közzététel nem csak saját honlapon történhet. A 33. § (2) bekezdésben felsoroltak esetében törvény rendelkezhet másként, míg a (3) bekezdésben jelzett szervek esetében központi honlapon is közzétehető az Infotörvény 1. mellékletében is jelzett közbeszerzési terv. Rendkívül elavult megfogalmazás, ugyanakkor az EKR tekinthető ebből a szempontból honlapnak, mely az adatközzétételt biztosítja.A törvény 33. §-ának (2) bekezdése alapján a 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján - ha törvény másként nem rendelkezik - közzéteszi:- a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség,- a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara, valamint- a fővárosi és megyei kormányhivatal - a), c)-d) pontok.A (3) bekezdés szerint a (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.Az Infotörvény kifejezetten utal a kérdésben is jelzett módon a közbeszerzési tervre 1. számú mellékletében. A közzétételi általános, 37. §-ra vonatkozó szabályt követően pedig a 37/A. § utal arra az elektronikus jegyzékre, mely az elérhetőségeket rögzíti. Ez az ún. közadatkereső rendszer, melynek elérhetősége www.kozadat.hu.A 37. § (1) bekezdése szerint a 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.A fentiekben hivatkozott 37/A. § (1) bekezdése értelmében az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.A közadatkeresőben az EKR és az ajánlatkérők többségének közbeszerzési terve nem lelhető fel. Mindez csak arra hívja fel a figyelmet, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos adatközzétételi kötelezettség és a gyakorlat nincs teljes mértékben összhangban egymással.A megoldást a 2019. április 1-jétől hatályba lépő Kbt.-módosítás jelenti, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4296
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Tájékoztatás közzététele szerződésteljesítésről

Kérdés: A hatályos jogszabályok szerint a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatást a CoRe szerződés-nyilvántartó rendszerben kellene közzétenni, ez azonban jelenleg technikailag nehezen megoldható. Megfelel ebben a helyzetben, ha az ajánlatkérő továbbra is a KBA-ban teszi közzé a tájékoztatást?
Részlet a válaszból: […]április 15-ét megelőzően, az EKR-en kívül indult közbeszerzési eljárások nyilvános adatainak elérhetőségét biztosítja a Kbt.-ben foglalt időtartam alatt - kormányrendelet 7. §-ának (1), (3) és (6) bekezdései.Fentiek értelmében a KBA-ban már nincs lehetőség az adatfeltöltésre még akkor sem, ha a rendszer azt engedi. A helyzet az utóbbi időszakban javult, és az adatfeltöltés szerződésmódosítás és teljesítésről szóló tájékoztató esetében is lehetővé vált.2019. április 1-jétől a Kbt. is rögzíti a fenti tartalmat az alábbiak szerint:Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) - valamint ha az e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is - közzétenni:- a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;- a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4295

9. találat: KBA-ra és az EKR-re vonatkozó közzétételi szabályok

Kérdés: Pontosan mit kell közzétenni a KBA-ban és mit az EKR-ben? (A Kbt. 43. §-a alapján egyértelmű a helyzet, de az nem szól az EKR-ről.)
Részlet a válaszból: […]közzétenni- a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;- az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;- a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;- a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;- a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;- a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig - a)-g) pontok.Az EKR kormányrendelet 7. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján kell tehát az ajánlatkérőnek a fentiek szerint eljárnia, melynek során külön díj a KBA-ba történő párhuzamos feltöltési kötelezettségért nem terheli az ajánlatkérőt.Az EKR kormányrendelet a továbbiakban még 7. §-ának (5) bekezdésében a közbeszerzési terv tartalmában kapcsolatban határozza meg a minimális adattartalmat, melyet a 7. § (4) bekezdés hivatkozása alapján csak az EKR-ben kell közzétenni, soronként feltöltve.A kormányrendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti adatokat az EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatása keretében működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban köteles közzétenni.A (4) bekezdés szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4249
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Dokumentáció közzététele elektronikus árlejtés esetén

Kérdés: Az elektronikus árlejtés bevezetésével nem lenne szükség egy összefüggő dokumentációra, amelyben lesznek minták, és amelyekre vonatkozóan például kiegészítő tájékoztatást lehet majd kérni? Vagy egyesével végig kell nézni mindent, amit az ajánlatkérő feltesz az EKR-be, és annak alapján kell kérdezni?
Részlet a válaszból: […]megnézni az EKR-ben most fent lévő dokumentációkat, nagyon változatosak, hiszen erre nem vonatkozik részletszabály. Az eljárási dokumentumokhoz vagy úgy lehet hozzájutni, hogy azok mindenki számára nyilvánosak, vagy érdeklődés jelzését követően jut ingyenesen az érdeklődő gazdasági szereplő tudomására a tartalom. Áttekintve az eljárásokat, megállapítható, hogy van, ahol az ajánlatkérő figyelemmel van arra, hogy minél kevesebb, egységes adattartalom kerüljön feltöltésre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4211
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 47 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést