Ajánlattal benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlási felhívás jogszerűsége


Az ajánlatkérő olyan dokumentumokkal kapcsolatban kér hiánypótlást, amelyeket még az ajánlattal kellett vagy kellett volna benyújtani. Ilyenek: szakemberek önéletrajza, szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, értékelési részszempontra megnevezett szakemberekről szóló nyilatkozat. Megteheti-e jogszerűen az ajánlatkérő, hogy az ajánlatok bírálatának elvégzése és az ajánlatok értékelése, valamint az utólagos igazolások hiánypótlása után hiánypótlásokat kér be az ajánlatokban benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4983

[…] nem. Az értékelés időszakában joga van az ajánlatkérőnek a későbbiekben felmerülő hiányzó dokumentumokat kérnie, hiszen célja az ajánlat teljes körű bírálata és az érvényesség vagy érvénytelenség jogszerű megállapítása. A hazai szóhasználatban elkülönül a bírálat és az értékelés, amely időszakok egységesen alkalmasak arra, hogy az ajánlatkérő a teljes körű vizsgálatát el tudja végezni azon ajánlatoknak, melyek vonatkozásában döntést kíván hozni. Az irányelvi szabályozás nem tesz ilyen módon különbséget az egyes szakaszok között, és az esetlegesen később észrevett problémák nem okozhatnák a teljes körű bírálat elmaradását. Ebben a vonatkozásban lehet hatékonyabb az ajánlatkérő, de véleményünk szerint közvetlen jogsértés nem […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.