A 430/2022. kormányrendelet szerinti egybeszámítási szabály


Mit jelent a 430/2022. kormányrendelet azon szabálya, mely a háttérintézményekre külön szabályt jelöl, és egybeszámítást rögzít? Erre miért van szükség, és hogyan kell érteni?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5028

[…] alkalmazásakor ugyanazon szerződő félnek kell tekinteni– a kormányzati igazgatási szervet az általa közvetlenül vagy közvetett módon irányított vagy felügyelt szervezetekkel, valamint azon gazdasági társaságokkal, amelyek felett az állam nevében a kormányzati igazgatási szerv közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol,– azon gazdasági társaságokat, melyek felett a tulajdonosi jogokat – közvetlen vagy közvetett módon – azonos miniszter vagy kormányzati igazgatási szerv gyakorolja – a) és b) pontok.Mivel a kormányrendelet húszmillió forinttól teszi szükségessé a szerződés megszüntetését és a jövőben engedélyhez kötését, ezért valóban érthető a fenti szabály úgy, mintha több közbeszerzési jogalanynak a független akkreditált közbeszerzési tanácsadóval kötött szerződése értékét is egybe kellene számítani.A 4. § (1) bekezdése szerint az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött, hatályos szerződés e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31. napján megszűnik, a hatályba nem lépett, de érvényesen létrejött szerződés nem lép hatályba.Véleményünk szerint a fenti 2. § (4) bekezdése rendelkezésével a jogalkotó célja […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.