Árváltoztatási klauzula alkalmazása


Több évre kötött szerződéseinkben inflációkövető árváltoztatási klauzulát szoktunk alkalmazni. Közbeszerzési szerződéseinkben az árak változtatását szerződésmódosításként kell kezelni és értelmezni ebben az esetben, vagy sem?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. február 7-én (287. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5255

[…] megváltoztatnák a szerződés általános jellegét".A hivatkozott rendelkezést megszorítóan kell értelmezni. Ennek megfelelően kizárólag abban az esetben alkalmazható az árváltoztatás kapcsán, ha minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, és egyértelműen meghatározott feltételek mellett kerül sor az árváltoztatásra.Az árváltoztatás megvalósulhat pl. oly módon, hogy az áremelési módszertan a közbeszerzési dokumentumok részét képezi, majd a szerződés nevesített mellékleteként beépül a szerződésbe, és egyértelműen rögzíti, hogy az ajánlatkérő azt mikor, milyen inflációs érték esetén kezdeményezi, és milyen egyeztetési eljárásban véglegesíti az ajánlattevővel. Ebben az esetben a szerződés vonatkozó rendelkezése megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának, és alkalmazhatóvá válik, azaz a felek erről szerződésmódosításban rendelkezhetnek. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy az árváltoztatásról minden évben szerződésmódosítást írnak alá a felek.A hivatkozott paragrafus ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a szerződés egyfajta automatizmusként rendelkezzen az árváltozás kérdéséről. Ehhez az szükséges, hogy az árak változását az indexálás rögzítésével, és az erre vonatkozó szabályok, módszerek előre meghatározásával kell a szerződésbe beépíteni, lehetővé téve azt, hogy a későbbi áremelkedéseket a szerződéses árak automatikusan kövessék. Erre különösen a hosszabb távra kötött, vagy kifejezetten árérzékeny tárgyú szerződések esetén lehet szükség. Ez esetben a szerződés "módosul", azaz a szerződésben meghatározott árak változnak, de erről nem kell […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.