Ajánlati biztosíték és DBR


Ajánlatkérőként olyan DBR-t szeretnénk felállítani, ahol a későbbiekben a beszerzések nagyságától függően kérnénk ajánlati biztosítékot. Van arra jogi lehetőség, hogy DBR esetében előírjunk ajánlati biztosítékot, de nem minden ajánlattétel esetében?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. június 12-én (291. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5313

[…] ajánlati biztosítékot az ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátaniuk a felhívásban meghatározott mértékben. Mivel az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, a részvételi szakaszban a részvétel nem köthető ajánlati biztosíték adásához.A Kbt. 54. § (3) bekezdése pedig előírja, hogy ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részajánlattételt, akkor az ajánlati biztosítékot és annak mértékét részenként kell előírni.A joggyakorlatban elfogadott, ha részajánlattétel biztosítása esetén az ajánlatkérő nem mindegyik részre vonatkozóan írja elő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.Ehhez társul a dinamikus beszerzési rendszer azon sajátossága, miszerint a rendszer fennállása során több ajánlattételi felhívás kerül kiküldésre, amely több ajánlati kötöttség megtartására való elvárást is jelent. Így a dinamikus beszerzési rendszer specialitása miatt az ajánlati biztosíték előírását is szükségszerűen sokkal tagoltabban kellene értelmezni. Fontos kiemelni még egyszer, hogy a Kbt. nem tartalmaz részletszabályokat az ajánlati biztosítékra a dinamikus beszerzési rendszer tekintetében, így néhány kérdésben (pl. kategóriánkénti előírás) a jogalkalmazók még iránymutatásra szorulnak. De ha figyelembe vesszük, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartására való ráhatást szolgálja, és a dinamikus beszerzési rendszerben is ajánlattételenként, azon belül részeként is beáll az ajánlati kötöttség, akkor ajánlati biztosíték előírható dinamikus beszerzési rendszerben is, ajánlattételenként.A Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pontja alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás kötelező tartalmi elemét képezi az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ. A jogszabályhely pedig külön kiemeli, hogy az ajánlati biztosítékra vonatkozó információt már a részvételi felhívásban fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan.Az általános szabályok alapján tehát a dinamikus beszerzési rendszer felállításához […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.