Összes tárgyszó megjelenítése

objektív alapú indokolás Objektív alapú indokolás a gyakorlatban
A Kbt. 86. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel objektív alapúnak mondható-e az az indokolás, amely egy, kizárólag az ajánlattevőnél alkalmazott "gazdaságos" módszerre hivatkozik, és azt sem tényekkel, sem adatokkal nem támasztja alá?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 68. számában (2007. szeptember 17.), 1415. kérdésszám alatt
OFFI
okirat
okiratok érvényessége Okiratok érvényessége kiírás többszöri módosítása esetén
Nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan merült fel az alábbi kérdés - mivel már másodszor módosították a kiírást és így a beadási határidőt is. Azokon a nyilatkozatokon, igazolásokon túl, amelyeknél az ajánlati felhívásban meghatározott, hogy például 30 vagy 60 napnál nem lehetnek régebbiek, a többi nyilatkozat, igazolás (gazdasági és műszaki feltételek esetén) a beadási határidőhöz képest hány napnál ne legyen régebbi? Például a referenciaigazolások, referencialevelek stb.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 111. számában (2010. április 6.), 2297. kérdésszám alatt
okiratok tartalma Nyilatkozat iratokból megállapítható körülményekre
Miért kell olyan körülményekről nyilatkozni, amelyek a csatolt okiratokból egyértelműen megállapíthatók? (Például a cég nem áll felszámolás alatt.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 130. számában (2011. május 16.), 2677. kérdésszám alatt
OMMF
OMMF-igazolás
opció