Összes tárgyszó megjelenítése

önkéntes alkalmazás
önkéntes csatlakozás
önkéntes hiánypótlás
önkéntes információadás Kiírásban nem kért dokumentum csatolása
Ha az ajánlatkérő valamely dokumentumot nem kéri - például géplista -, attól függetlenül én csatolhatom azt? És mit tesz vele az ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 116. számában (2010. július 19.), 2407. kérdésszám alatt
önkormányzat
önkormányzat tulajdonos Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló intézmény nyersanyagbeszerzése
Az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában levő közétkeztetési intézménynek szükséges-e a közbeszerzési törvényt alkalmaznia a nyersanyagok (élelmiszer) beszerzése céljából? (Az intézmény étkeztetési szolgáltatást végez az iskolákban tanulók részére, lakosság számára igény szerint, különböző társadalmi rendezvényeken - esküvő, névnap, bál stb.).
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 50. számában (2006. szeptember 4.), 1117. kérdésszám alatt
önkormányzati árubeszerzés Önkormányzati árubeszerzés vegyes finanszírozással
Önkormányzati árubeszerzés esetében csak az önkormányzat által finanszírozott hányadra kell érvényesíteni a közbeszerzést? Egyik önkormányzat partnerünk szerint a beszerzendő mennyiség teljes bruttó összegére, mivel az önkormányzat egyenlíti ki a teljes számlát, igaz, annak egy részét szülői hozzájárulásból. A becsült értékbe bele kell számítani a szülői hozzájárulás mértékét is, mintha például támogatás lenne?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 130. számában (2011. május 16.), 2686. kérdésszám alatt
önkormányzati beszerzés
önkormányzati biztos Alkalmazandó jogszabályok önkormányzati biztos "beszerzésekor"
Önkormányzati biztos beszerzése esetén a közbeszerzési törvény, az államháztartási törvény, vagy a 217/1998. kormányrendelet szabályai az irányadók, avagy esetleg mindhárom?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 78. számában (2008. április 21.), 1585. kérdésszám alatt
önkormányzati iskola Önkormányzati iskola élelmiszer-beszerzése
Önkormányzati iskola saját konyhát üzemeltet. Az élelmiszer-beszerzés a közbeszerzés hatálya alá tartozik-e?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 345. kérdésszám alatt
önkormányzati tulajdon Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megítélése
A helyi önkormányzat által alapított, többségi önkormányzati tulajdonú, köztisztasági hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági társaság a Kbt. hatálya alá tartozik-e? Ha igen, akkor a Kbt. 22. §-ának mely pontja alá?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 6. számában (2004. július 12.), 167. kérdésszám alatt
önkormányzati tulajdonú cég
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
öntisztázás
összeférhetetlenség
összefoglaló tájékoztató
összegzés
összegzés indokolása Összegzés indokolása
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésnek milyen mélységben kell tartalmaznia a nyertes ajánlattevő kiválasztásának indokát? (Adott eljárásban a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat volt.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 88. számában (2008. november 24.), 1771. kérdésszám alatt
összesített tájékoztató
összességében legelőnyösebb ajánlat
összeszámítás Pályázaton nyert összeg "összeszámítása"
Pályázaton nyert összeget össze kell-e számítania a "22-es csapdájában" lévő intézménynek az egyéb építési beruházásai értékével?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 29. számában (2005. június 20.), 688. kérdésszám alatt