Összes tárgyszó megjelenítése

áfa
áfakulcs Tévesen megadott áfakulcs korrekciója
Egy közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként tévesen határoztuk meg az áfa mértékét. (A beszerzés tárgya 5 százalékos áfatartalommal bírt, ajánlatunkban 20 százalékos áfamértéket tüntettünk fel.) Az ajánlatból kitűnt a nettó egységár - ezt a kiírás szerint meg is kellett határoznunk -, s bár megengedett volt a teljes körű hiánypótlás, nem kaptunk felhívást, és az ajánlat javítása sem történt meg a fentiek körében. A bírálati szempont a legalacsonyabb ár volt, és nettó szinten a mi ajánlatunk jobb volt, mint a nyertes ajánlattevőé. (Az eljárásban ketten vettünk részt ajánlattevőként.) Kérdéseink: kellett-e és kinek javítani az áfamérték meghatározásában elkövetett hibát? A kérdés szerinti esetben fel kellett volna hívni minket e körben hiánypótlásra? A nettó vagy a bruttó árat (értéket) kell-e figyelembe venni a közbeszerzés értékének meghatározásakor? Jogszerűen járt-e el az ajánlatkérő esetünkben? Idetartozik, hogy a kiírás szerint az árajánlatot egy példányra kellett megadni úgy, hogy a nettó ár mellett egyértelműen szerepeljen az áfa százalékosan meghatározva és összegszerűen is, és szerepeljen a bruttó ár is.
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 80. számában (2008. június 2.), 1611. kérdésszám alatt
áfatartalom Áfatartalom közlése az ajánlati felhívásban
Kell-e a felhívásban jeleznie az ajánlatkérőnek, hogy milyen áfatartalmú termékeket fog a szerződés keretében megrendelni a nyertes ajánlattevőtől?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 100. számában (2009. augusztus 17.), 2060. kérdésszám alatt
államháztartás Államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek bejelentési kötelezettsége
A Magyar Államkincstár szabályozásának megfelelően a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzések esetében a szerződéskötést követően a kötelezettségvállalásokat egyedileg be kell jelenteni az illetékes fiók részére. A 2 millió forintot meghaladó összes beszerzésre érvényes a kötelezettség?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 386. kérdésszám alatt
államháztartási törvény változása Áht.-változás
Az államháztartási törvény legutóbbi változása érintette/érinti-e a Kbt. szabályozását?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 118. számában (2010. augusztus 30.), 2471. kérdésszám alatt
állami pénzalap Elkülönített állami pénzalapok igazolása
A Kbt. 63. § (2) bekezdésének b) pontja hivatkozik a 60. § (1) bekezdés e) pontjára, ahol csak az adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetés igazolásáról van szó. E szerint az elkülönített állami pénzalapok irányában (például Munkaerő-piaci Alap) fennálló fizetési kötelezettség milyenségét nem kell igazolni ezután?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 302. kérdésszám alatt
állami szervek Nyilatkozat állami szervek ellenőrzési jogosultságának elfogadásáról
Mi az alapja annak az ajánlatkérői kitételnek, melynek értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Állami Számvevőszék és a KEHI ellenőrzési jogosultságát? Erre minden eljárásban nyilatkozni kell, vagy csak erre irányuló ajánlatkérői felhívás esetén? Továbbá, formailag mit takar az említett szervezetek ellenőrzési jogosultsága, és az előbbiekre milyen jogszabály(ok) vonatkoznak?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 89. számában (2008. december 15.), 1812. kérdésszám alatt
állami támogatás Állami támogatás és közbeszerzés összefüggése
Olyan építési beruházásnál, amelynek értéke nem éri el a 10 millió forintot, de állami támogatás is van benne, kell-e közbeszerzést kiírni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 29. számában (2005. június 20.), 677. kérdésszám alatt
általános eljárás
általános szabályok Együttes jogszabály-alkalmazás
A Kbt. 58. §-a szerinti közbeszerzési műszaki leírásra előírtak, illetve a 162/2004. Korm. rendeletben foglaltak együttesen alkalmazandók az ajánlati dokumentációnál? Vagy elegendő lehet csak a rendelet által előírtak alkalmazása?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 5. számában (2004. június 28.), 131. kérdésszám alatt
ár
árajánlat
árarány Az ár aránya a részszempontok meghatározása között
Van-e a Döntőbizottságnak állásfoglalása azzal kapcsolatban, hogy az összességében legelőnyösebb elbírálásnál a részszempontok közt az ár milyen arányban szerepelhet - például 50 százalék, illetve mi a kialakult gyakorlat ebben a kérdésben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 37. számában (2005. december 5.), 862. kérdésszám alatt
árazott költségvetés Átalánydíjas szerződés a közbeszerzésben
Mikor számít átalánydíjas szerződésnek egy árazott költségvetést is tartalmazó építési beruházásra vonatkozóan megkötött szerződés?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 192. számában (2016. március 9.), 3810. kérdésszám alatt
árbevétel
áremelés Eljárás szerződés meghosszabbítása esetén
A szerződés opcionálisan kétszer egy évre meghosszabbítható, amennyiben a vállalkozó maximum a KSH éves statisztikájában szereplő árindexnek megfelelő áremelést érvényesít. A szerződés egyéb feltételei azonban változatlanok maradnak. Kell-e ilyenkor új közbeszerzési eljárást indítani?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 17. számában (2004. december 13.), 392. kérdésszám alatt
árlejtés
ármaximalizáció
áru rendeltetése Eljárásfajták alkalmazása áru rendeltetése szerint
Közszolgáltató cég részére árubeszerzést kell lefolytatnunk. Az áru egy részét a közszolgáltatásban kívánják felhasználni, a másik részét azonban tovább akarják értékesíteni. Jól gondoljuk-e, hogy a közszolgáltatás részére beszerzendő árut a különös eljárás szerint, a viszonteladás céljából beszerezni kívánt részét pedig az általános eljárás szerint kell beszerezni? (A cég nem rendelkezik kizárólagos joggal az áru eladására, valamint a Közbeszerzések Tanácsánál általános ajánlatkérőként és közszolgáltatóként is bejelentkezett.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 130. számában (2011. május 16.), 2673. kérdésszám alatt
árubeszerzés
árubeszerzés értéke Beszerzés értékének csökkenése saját kivitelezés miatt
A saját kivitelezés csökkenti-e az árubeszerzés értékét?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 57. számában (2007. január 29.), 1237. kérdésszám alatt
árváltozás Szerződéses ár változása régi Kbt. hatálya alatt kötött megállapodás esetén
Az új közbeszerzési törvény hatálybalépését megelőzően határozatlan idejű szerződést kötöttünk partnerünkkel. A szerződés megkötésekor megállapodtunk abban, hogy a szerződés szerinti ár az inflációs ráta figyelembevételével, a felek megegyezésével módosulhat. (Nem a KSH szerinti inflációs rátának megfelelően.) Szerződéses partnerünk áremelési szándékot jelentett be, és a javasolt áremelés mértéke nem éri el az inflációs rátát. Elfogadható-e az áremelés, vagy közbeszerzési eljárással új partnert kell kiválasztani?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 312. kérdésszám alatt
árváltoztatás
árverés Árverés indítása az EKR-ben
Az EKR-ben folytatunk le árverést. Mikor lehet elindítani? Amikor már megvizsgáltam az ajánlatokat műszakilag, vagy elegendő az árlejtést követően? Az ESPD-k rendben vannak. Milyen joggyakorlat alakult ki erre hazánkban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 221. számában (2018. augusztus 8.), 4225. kérdésszám alatt
árverseny Árverseny árlejtéskor
Árlejtés esetén minden esetben versenyeztetni kell az árat? Lehetséges-e, hogy több igen-nem válasz alapján versenyeztetünk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 222. számában (2018. szeptember 12.), 4248. kérdésszám alatt
átalakulás
átalánydíjas szerződés Átalánydíjas szerződés a közbeszerzésben
Mikor számít átalánydíjas szerződésnek egy árazott költségvetést is tartalmazó építési beruházásra vonatkozóan megkötött szerződés?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 192. számában (2016. március 9.), 3810. kérdésszám alatt
átláthatósági biztos Átláthatósági biztos
Az átláthatósági biztosra vonatkozó szabályok hol találhatók meg? Például, hogy mikor kell alkalmazni és ki lehet az?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 111. számában (2010. április 6.), 2299. kérdésszám alatt
átláthatósági megállapodás
átutalás Készpénzes fizetés kikötése közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
Lehet-e olyan szerződést kötni közbeszerzési eljárás eredményeként, ahol az ellenértéket készpénzben fizeti meg az ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 127. számában (2011. március 16.), 2629. kérdésszám alatt
átváltási szabályok Átváltási szabályok közösségi értékhatárok meghatározásához
Honnan tudható meg, hogy a közösségi értékhatárok megállapításánál milyen átváltást kell alkalmazni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 350. kérdésszám alatt
átvételi határidő Dokumentáció átvételének határideje
Mi indokolja, hogy a közbeszerzési eljárások során a dokumentáció átvételének határideje azonos legyen az ajánlattételi határidő lejártával, órára megegyezően?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 19. számában (2005. január 24.), 437. kérdésszám alatt
átvilágítás Gazdasági társaságok átvilágítása és a közbeszerzés kapcsolata
Gazdasági társaságok átvilágítását tervezi az önkormányzat. Ez a szolgáltatás a közbeszerzési törvény hatálya alá esik-e?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 7. számában (2004. július 26.), 175. kérdésszám alatt