Összes tárgyszó megjelenítése

Unió Uniós projekthez kapcsolódó szolgáltatás díjainak összegzési módja
Kettő vagy több évre szóló EU-s projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység esetében, a - szintén több évre szóló - könyvvizsgálói díjakat a Kbt. 40. §-ának (2) bekezdése értelmében miként kell összegezni? A többféle pályázat könyvvizsgálói díjait vertikálisan, azaz a könyvvizsgálói tevékenységek díjait egy költségvetési évben, a szolgáltatás azonos rendeltetése okán összegezzük, mert évente történik a díjak kifizetése, avagy horizontálisan kellene összegezni azokat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 59. számában (2007. március 12.), 1272. kérdésszám alatt
uniós beszerzés Közbeszerzési tanácsadó bevonása értékhatár függvényében
A Kbt. 9. §-ának (1) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelező bevonásáról rendelkezik. Értékhatártól függetlenül valamennyi, EU-forrásból támogatott beszerzéshez kötelező bevonni a tanácsadót? Tehát kell-e alkalmazni tanácsadót nemzeti és az egyszerű eljárás során is?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 42. számában (2006. március 20.), 944. kérdésszám alatt
uniós előírás Uniós előírás bekérendő ajánlatok száma vonatkozásában
A Kbt. Negyedik részének 2009. április 1-jével történt hatályon kívül helyezésével az értékhatár alatti beszerzésekre előírja-e bármilyen (akár közvetlenül nem hatályosuló uniós) norma a három ajánlat kötelező bekérését?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 107. számában (2010. január 11.), 2184. kérdésszám alatt
uniós forrás
uniós rezsim
uniós székhely Mentesülés a közbeszerzés kötelezettsége alól
Helyesen értelmezzük-e a Kbt. 173. §-ának (1) bekezdését, amennyiben úgy gondoljuk, hogy egy közszolgáltató ajánlatkérő olyan beszerzése vonatkozásában - amely kapcsán egyébként közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni - nem köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyben a közszolgáltató olyan külföldi (EU-s székhelyű) szervezettől szerez be, amely a közszolgáltatóban, illetve amelyben a közszolgáltató meghatározó befolyással bír?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 50. számában (2006. szeptember 4.), 1120. kérdésszám alatt
uniós tagállam Magyar ajánlat építési beruházásra
Mely uniós államokban nyújtható be építési beruházásra vonatkozó magyar ajánlatterv?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 3. számában (2004. június 1.), 95. kérdésszám alatt
uniós támogatás
utalványok beszerzése Utalványok beszerzéséről ismételten
Az egyes utalványok (például étkezési) beszerzésénél Önök a 28. számukban a beszerzés tárgyaként a szolgáltatást jelölték meg (ezzel ellentétes a 19. lapjukban a 462. számú kérdésre adott válasz, de egyébként a már Közbeszerzési Értesítőkben megjelent hirdetmények is, amelyek árubeszerzésként jelölik meg e beszerzést. Minek minősül tehát az utalványok beszerzése?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 803. kérdésszám alatt
utólagos igazolás Ajánlatkérő által nem igényelt igazolások csatolása
Ha az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő nem kéri az APEH-igazolást és a számlavezető bank igazolását becsatolni, tegyem be az ajánlatba?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 118. számában (2010. augusztus 30.), 2470. kérdésszám alatt