8. Közbeszerzési Levelek / 2004. augusztus 9.

TARTALOM

195. kérdés Új Kbt. alkalmazása a régi Kbt. hatálya alatt indult eljárásban
A pályázatot a régi Kbt. hatálya alatt írtuk ki, azonban a közbeszerzési eljárásban olyan problémák merültek fel, amelyek a régi törvény alapján nem, de az új előírások alapján megoldhatóak lennének. Alkalmazhatjuk-e az eljárásban a jelenleg hatályos törvényt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
196. kérdés Minősített ajánlattevők jegyzékének megjelenése
Mikor teszi közzé a Közbeszerzések Tanácsa a minősített ajánlattevők jegyzékét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
197. kérdés Tárgyalásos eljárás feltételei
Ajánlatkérőként van-e lehetőségünk arra, hogy tárgyalásos eljárást folytassunk le akkor, ha az megítélésünk szerint indokolt, azonban a Kbt. szerint körön kívüli az az ok, amely miatt ezt az eljárásfajtát kívánjuk alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
198. kérdés Pótmunkák megrendelése
Az ajánlati felhívásban van-e lehetőség arra, hogy a pótmunkákról is rendelkezzen az ajánlatkérő, vagy pótmunkák esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött megállapodás módosítása, kiegészítése, esetleg új eljárás kiírása szükséges?
Kapcsolódó tárgyszavak:
199. kérdés Hirdetmény díjának visszatérítése
Ha az ajánlatkérő a pályázati felhívás közzétételére irányuló kérelmét visszavonja, elveszíti a közzétételi díjat, avagy az visszajár a részére, és amennyiben igen, milyen mértékben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
200. kérdés Ún. lényeges változtatás a közbeszerzésben
A Kbt. nem határozza meg, hogy mit jelent a lényeges változtatás fogalma a közbeszerzési eljárásban. Lényeges változtatás-e a pontozásos rendszer, illetve a részszempontok módosítása? Milyen eljárást kell követnie az ajánlatkérőnek, ha a felhívás és a dokumentáció feltételei lényegesen változtak (ugyanis ilyenkor nem alkalmazhatja a tárgyalásos eljárást)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
201. kérdés Ajánlattételi határidők az új Kbt.-ben
Hogyan határozza meg az egyes eljárásokban az új Kbt. az ajánlattételi határidőket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
202. kérdés Építési beruházás részekre bontása
Több évre áthúzódó pénzügyi fedezet esetén lehet-e több részre bontani egy létesítményt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
203. kérdés Mentesülés a Kbt. alkalmazása alól, egyéb szolgáltatások meghatározása
A Közbeszerzési levelek 2. száma 63. kérdésére adott válasszal kapcsolatban: a Kbt. 296. § g) pontja (4. számú melléklet) kivételt jelent-e az egyszerű eljárás alól, vagy sem? Melyek az "egyéb" szolgáltatások?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
204. kérdés Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és gyorsított eljárás egybevetése
Mikor indítható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, és mikor gyorsított eljárás? Mennyiben tér el egymástól a két eljárásfajta?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
205. kérdés Előre nem látható okok a gyakorlatban
Előre nem látható oknak minősül-e és ennek alapján alkalmazható-e a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, ha az ajánlatkérőnek egy adott közbeszerzésre nem volt forrása, de ahhoz időközben hozzájutott? Továbbá előre nem látható ok-e az, ha egy javítási munkánál a feltárás során derül ki, hogy milyen konkrét tevékenységet kell elvégezni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
206. kérdés Alkalmasság meghatározása kizárólagos jog esetén
Mit értünk alkalmasságon az ún. kizárólagos jog tekintetében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
207. kérdés Hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás a nemzeti rezsimben
Van-e lehetőség a hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás alkalmazására a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
208. kérdés Nyílt eljárás szabályainak alkalmazása
A tárgyalásos eljárásokban kizárólag az arra irányuló Kbt.-szabályokat lehet alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
209. kérdés Közbeszerzés az adóeljárásban
Tudomásunk szerint bizonyos esetekben az adótartozások végrehajtásánál is alkalmazni kell a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat. Kikre terjed ez ki, egyáltalán van-e összefüggés az adóeljárás és a közbeszerzés között?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
210. kérdés Meghívásos tervpályázat
A tervpályázati eljárásokról szóló kormányrendelet tartalmaz-e szabályokat a meghívásos tervpályázati eljárásra, és ha igen, azok menynyiben térnek el a Kbt. meghívásos eljárásokra vonatkozó rendelkezéseitől?
Kapcsolódó tárgyszavak:
211. kérdés Összeférhetetlenség tervpályázati eljárásban
Léteznek-e külön kizáró okok a tervpályázati eljárásokban az ajánlattevő tekintetében? Mely jogszabály rendezi ezeket?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
212. kérdés Keretmegállapodásos eljárás a központosított közbeszerzésben
Milyen külön előírások vonatkoznak a központosított közbeszerzési rendszerben a keretmegállapodásos eljárásokra? Mely jogszabály határozza meg az eljárási rendet?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére