Szerződés teljesítése jogutódlás (beolvadás) esetén


Amennyiben az ajánlattevő beolvad egy másik cégbe, folytatódhat-e a teljesítés, és ha igen, kell-e szerződést módosítanom?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2021. december 15-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4812

[…] társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra - b) pont;(...) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával -, megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.A Ptk. 3:44. § (1) bekezdése rögzíti az alábbiakat az egyesülés értelmezésével kapcsolatban.A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jog­utódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy.Figyelemmel arra, hogy a kérdésben is beolvadás szerepel, ami az egyesülés egy formája, így a fenti Kbt. 139. § (1) bekezdés értelmében a beolvadást követően folytatódhat a teljesítés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.