Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Iratbetekintés részajánlattételnél

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2022. január 12. (Közbeszerzési Levelek 262. szám, 4830. kérdés)

Olvasói kérdés Miért nem tudok azonos eljárásban betekinteni a másik ajánlattevő ajánlatába? (Az ajánlattevő más részben indult, de gyakorlatilag versenyző termékkel. Az ajánlatkérő így alakította ki a beszerzési rendszert, hogy mindkettőnktől rendelhessen.)

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megjelenés tilalmát rögzíti, méghozzá részajánlatszinten.A fenti rendelkezés szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében --nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,-más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,-más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.A hirdetmény tartalmára vonatkozóan pedig az egyes részekre történő ajánlattétel kezeléséről szól a jogszabály, alátámasztva, hogy a kapcsolatot az egyes részek között legfeljebb az ajánlatkérő teremtheti meg azzal, ha úgy dönt, korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.A Kbt. 50. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen (...) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait (...) - k) pont.A Kbt. 61. § (5) bekezdése alapján az egyes részek külön becsült értékét és a részek elhatárolását pedig kifejezetten a hirdetményben kell előírni, melyen[…]

Figyelmébe ajánljuk

Hogyan kell az iratbetekintésnek megvalósulnia? Ajánlatkérőként kit kell erről tájékoztatnom?

Tovább a teljes cikkhez

Külön jegyzőkönyvet kell felvenni a felolvasólapba történő betekintéskor?

Tovább a teljes cikkhez

Jogom van iratbetekintést kérni a többi előzetes vitarendező iratbetekintése alapján?

Tovább a teljes cikkhez

Iratbetekintési jog korlátozásának tekinthető-e a Kbt. módosítása? (Hangsúlyozom, ajánlatkérői szempontból valóban túlzás volt, amit sok ajánlattevő e körben megtett, és nagyon elhúzódtak emiatt az eljárások.)

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére