Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Bírálati szemponthoz szükséges, megajánlott termékek ismertetőjének titkosítása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2022. január 12. (Közbeszerzési Levelek 262. szám, 4833. kérdés)

Olvasói kérdés Árubeszerzés esetében lehet-e titkosítani a bírálati szemponthoz szükséges, a megajánlott termékek ismertetőjét, adatlapjait stb.? A Döntőbizottság a D. 489/18/2020. számú ügyben kimondta, hogy önmagában az, hogy egy ajánlattevő nem kívánja a versenytársak tudomására hozni, hogy mely konkrét terméket ajánlotta meg, még nem alapozza meg az egyébként önmagában nyilvánosan megismerhető termékleírások, -összetevők, -jellemzők, -tanúsítványok üzleti titok körébe tartozását. Ennek mentén lehet eljárni? Vannak kivételek?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak (...).A Döntőbizottság ezért megvizsgálta, hogy az üzleti titokká minősítés mely dokumentumok, adatok vonatkozásában került alkalmazásra. A nyertes ajánlattevő ajánlatában "csatolt üzleti titok dokumentumok" között benyújtotta a szaloncukor termékfotóját, melyek közül a szaloncukor.pdf dokumentum tartalmazza a termék megnevezését, ízesítését, az összetevőket, allergén anyagokat, nettó tömeget és átlagos tápértéket. A nyertes ajánlattevő ajánlatában "csatolt üzleti titok dokumentumok" között benyújtotta továbbá a Pickwick tea termékfotóját, mely dokumentum a tea dobozának fényképével mutatja be az összetevőit. Csatolásra kerültek további ismert termékek fotói. Valamennyi termékfotó alapján megállapíthatóak a megajánlott termékek összetevőire vonatkozó informá­ciók és a szavatossági időt tartalmazó adatok.Az ajánlatkérő ugyanakkor előírta, hogy a megajánlott termékek műszaki megfelelőségét igazolni kell, és az M/2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez az ajánlattevőnek csatolnia kell a beszerzendő termékek megnevezését, fényképük bemutatását, a termékek részletes leírását (összetevők feltüntetése a terméken, vagy gyártói leírás, gyártó, fajta, típus bemutatása), amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.A jogorvoslati fórum véleménye alapján az ajánlattevő azonban nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, akkor sem, ha olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ez alól kivételt jelent a leírásnak az a jól meghatározható eleme, amely tekintetében a nyilvánosságra hozatal a gazdasági szereplő szempontjából aránytalan sérelmet okozna, és ezek a feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak.A Döntőbizottság végül egyetértve a kérelmezővel megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában üzleti titokká nyilvánított termékfotók a Kbt. 44. § (2) bekezdése d) pontja szerinti tilalmi körbe esnek, mert a megajánlott árukat és azok összetevőire vonatkozó olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az adott áru (etalon termékek) csomagolása alapján bárki számára megismerhető, széles körben ismert, hozzáférhető, ekként nem felelt meg annak az általános követelménynek, hogy a nyilvánosságra hozatal számára a gazdasági tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.Az érintett ügyben tehát jelentősége volt annak, hogy az ajánlattevő széles közben ismert termékek képét és összetevőit kívánta "titkolni". A kérdésben is jelzett kijelentés nem értelmezhető a szövegkörnyezetéből kiragadva. Az a mondat, hogy "Önmagában az, hogy egy ajánlattevő nem kívánja a versenytársak tudomására hozni, hogy mely konkrét terméket ajánlotta meg, még nem alapozza meg a termékek képét és összetevőit tartalmazó fotók üzleti titokkörbe tartozását.", nem azt jelenti, hogy a konkrét termék titkolása széles körben engedélyezhető lenne.A Közbeszerzési Döntőbizottság ezt követően kifejezetten utal a nyilvánosság és átláthatóság biztosításának fontosságára, és ennek megfelelően az üzleti titok szűk körű értelmezésére. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő nem jogszerűen ítélte meg a nyertes ajánlattevő által az ajánlatában üzleti titokká nyilvánított adatok körét, mert olyan adatokat tartalmazott, amelyeket nem nyilváníthatott volna üzleti titokká,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Megfelel-e az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjának a kizárólag egységárakból álló szempontok összessége?

Tovább a teljes cikkhez

Egyszerű közbeszerzési eljárásnál milyen szempontok alapján kell elbírálnia az ajánlatkérőnek az ajánlatokat? A Kbt. 300. §-a szerint ennél az eljárásnál nem kötelező alkalmazni és megadni a Kbt. 57. § (3) bekezdésének c) és d) pontja szerint a részszempontok...

Tovább a teljes cikkhez

A gyakorlatban ajánlatkérő mely esetekben köt több ajánlattevővel keretmegállapodást? Ez a lehetőség közös ajánlattevőkre, közös ajánlattétel esetére vonatkozik? Honnan lehet megtudni erre irányuló szándékát?

Tovább a teljes cikkhez

Egyszerű eljárásban az ajánlatkérő bírálati szempontja - egyebek mellett -, hogy az ajánlattevő székhelye az ajánlatkérő székhelyéhez (egyben a kötendő szerződés szerinti teljesítési helyhez) legközelebb essen. Ennek értelmében, a távolság alapján egy tízes skálán...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére