Bírálati szemponthoz szükséges, megajánlott termékek ismertetőjének titkosítása


Árubeszerzés esetében lehet-e titkosítani a bírálati szemponthoz szükséges, a megajánlott termékek ismertetőjét, adatlapjait stb.? A Döntőbizottság a D. 489/18/2020. számú ügyben kimondta, hogy önmagában az, hogy egy ajánlattevő nem kívánja a versenytársak tudomására hozni, hogy mely konkrét terméket ajánlotta meg, még nem alapozza meg az egyébként önmagában nyilvánosan megismerhető termékleírások, -összetevők, -jellemzők, -tanúsítványok üzleti titok körébe tartozását. Ennek mentén lehet eljárni? Vannak kivételek?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. január 12-én (262. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4833

[…] elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak (...).A Döntőbizottság ezért megvizsgálta, hogy az üzleti titokká minősítés mely dokumentumok, adatok vonatkozásában került alkalmazásra. A nyertes ajánlattevő ajánlatában "csatolt üzleti titok dokumentumok" között benyújtotta a szaloncukor termékfotóját, melyek közül a szaloncukor.pdf dokumentum tartalmazza a termék megnevezését, ízesítését, az összetevőket, allergén anyagokat, nettó tömeget és átlagos tápértéket. A nyertes ajánlattevő ajánlatában "csatolt üzleti titok dokumentumok" között benyújtotta továbbá a Pickwick tea termékfotóját, mely dokumentum a tea dobozának fényképével mutatja be az összetevőit. Csatolásra kerültek további ismert termékek fotói. Valamennyi termékfotó alapján megállapíthatóak a megajánlott termékek összetevőire vonatkozó informá­ciók és a szavatossági időt tartalmazó adatok.Az ajánlatkérő ugyanakkor előírta, hogy a megajánlott termékek műszaki megfelelőségét igazolni kell, és az M/2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez az ajánlattevőnek csatolnia kell a beszerzendő termékek megnevezését, fényképük bemutatását, a termékek részletes leírását (összetevők feltüntetése a terméken, vagy gyártói leírás, gyártó, fajta, típus bemutatása), amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.A jogorvoslati fórum véleménye alapján az ajánlattevő azonban nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, akkor sem, ha olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ez alól kivételt jelent a leírásnak az a jól meghatározható eleme, amely tekintetében a nyilvánosságra hozatal a gazdasági szereplő szempontjából aránytalan sérelmet okozna, és ezek a feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak.A Döntőbizottság végül egyetértve a kérelmezővel megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában üzleti titokká nyilvánított termékfotók a Kbt. 44. § (2) bekezdése d) pontja szerinti tilalmi körbe esnek, mert a megajánlott árukat és azok összetevőire vonatkozó olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az adott áru (etalon termékek) csomagolása alapján bárki számára megismerhető, széles körben ismert, hozzáférhető, ekként nem felelt meg annak az általános követelménynek, hogy a nyilvánosságra hozatal számára a gazdasági tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.Az érintett ügyben tehát jelentősége volt annak, hogy az ajánlattevő széles közben ismert termékek képét és összetevőit kívánta "titkolni". A kérdésben is jelzett kijelentés nem értelmezhető a szövegkörnyezetéből kiragadva. Az a mondat, hogy "Önmagában az, hogy egy ajánlattevő nem kívánja a versenytársak tudomására hozni, hogy mely konkrét terméket ajánlotta meg, még nem alapozza meg a termékek képét és összetevőit tartalmazó fotók üzleti titokkörbe tartozását.", nem azt jelenti, hogy a konkrét termék titkolása széles körben engedélyezhető lenne.A Közbeszerzési Döntőbizottság ezt követően kifejezetten utal a nyilvánosság és átláthatóság biztosításának fontosságára, és ennek megfelelően az üzleti titok szűk körű értelmezésére. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő nem jogszerűen ítélte meg a nyertes ajánlattevő által az ajánlatában üzleti titokká nyilvánított adatok körét, mert olyan adatokat tartalmazott, amelyeket nem nyilváníthatott volna üzleti titokká, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.