Kapacitásnyújtóval kötött előszerződés tartalma


A kapacitásnyújtóval kötött előszerződésnek konkrétan tartalmaznia kell a díjazásban való megállapodásra utalást (mint a Ptk. szerinti lényeges feltétel), vagy elegendő az a fordulat, hogy a felek megállapodnak, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén egy végleges szerződés keretében rögzítik a tárgyi közbeszerzési eljárás szerződésének teljesítése érdekében, a közreműködés részletes, mindenre kiterjedő feltételeit?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. augusztus 9-én (269. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4949

[…] követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Mivel nem kötelesek a felek előszerződést kötni, valójában a kapacitást nyújtó saját nyilatkozata is elegendő, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak, így nem lesz szükség arra, hogy az árban is előre megegyezzenek a felek, a szerződés elnyerését megelőzően.Amennyiben az ajánlattevő bizonytalan abban, hogy az előszerződésen kívül más formát is választhat-e, érdemes elolvasni az Európai Unió Bíróságának C-234/14. számú döntését (Ostas celtnieks), mely közvetlen hatással volt arra, hogy hazánkban ne csak és kizárólag előszerződési formában nyilatkozhasson az ajánlattevő és kapacitást biztosítója. Adöntés legfontosabb része az alábbiak szerint utal arra, hogy az eljárás során olyan kötelezettség nem írható elő, mely bármilyen előzetes megállapodásra utal az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezete között. Márpedig az előszerződés ezt a megállapodást kimeríti."Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.