Külföldi ajánlattevő regisztrációja az EKR-ben


Indulhat-e, pontosabban regisztrálhat-e külföldi ajánlattevő az EKR-ben, vagy csak hazai cégen keresztül, vagy tanácsadón mint jogi személyen keresztül?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4989

[…] fejlesztése során ezt a szempontot figyelembe vették, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet is kitér a kérdésre. A 6. § főszabálya szerint a jogosult személy regisztrációja megengedett. Ez alapján a külföldi ajánlattevő adhat meghatalmazást a regisztrációra, illetve saját cégjegyzésre jogosultja is regisztrálhat. A kormányrendelet 6. § (8) bekezdése szükségessé teszi a külföldi tulajdonú gazdasági szereplő azonosítását, de ez nem a megkülönböztetés része, hiszen hazai letelepedésű jogi személy is lehet külföldi tulajdonban.A kormányrendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet.A (8) bekezdés szerint a gazdasági szereplő a regisztráció során - az EKR által kezelt statisztikák rendelkezésre állása céljából - rögzíti, hogy külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek minősül-e. Külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek kell tekinteni a külföldi állampolgár természetes személy gazdasági szereplőt, valamint az olyan jogi személyt, amelyben külföldi állampolgár természetes személy vagy külföldi jog alapján létrejött jogi személy - közvetlenül vagy közvetetten - a szavazatok több mint felével, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti meghatározó befolyással rendelkezik. A közvetett befolyás figyelembevételére a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.