Szerződésteljesítés felfüggesztése


Mit tehet a nyertes ajánlattevő abban az esetben, ha ő maga folyamatosan és hibátlanul teljesíti a közbeszerzés alapján megkötött szerződést, az ajánlatkérő azonban forráshiányra hivatkozva felhagy az ellenszolgáltatásnak a teljesítés szakaszaihoz igazodó kifizetésével, a nyertes ajánlattevőtől viszont közbeszerzési érdekre hivatkozva további teljesítést követel? Felfüggesztheti-e teljesítését az ajánlattevő, avagy a közbeszerzés speciális szabályai miatt ez valóban nem lehetséges?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5025

[…] szenved. A kérdés szerinti esetben ugyanakkor maga az ajánlatkérő szeg szerződést, és azt kell megítélni, hogy vannak-e Kbt.-nek olyan speciális rendelkezései, amelyek a szerződésszerűen teljesítő nyertes ajánlattevő fellépési vagy igényérvényesítési lehetőségét korlátoznák. Ezt követően lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő részéről mintegy az ajánlatkérői szerződésszegés szankciójaként felfüggeszthető-e.A Kbt. és a Ptk. egymáshoz fűződő viszonyát rendező, fentebb idézett jogszabályi rendelkezés tükrében megállapítható, hogy elviekben nincs - a Kbt. speciális rendelkezéseiben rejlő - jogi akadálya a Ptk. XII. fejezetében írt szabályok alkalmazásának. A Ptk. 6:139. §-a szabályozza a visszatartási jogot, amelybe a következetes bírói gyakorlat a teljesítés felfüggesztését is beleérti. A rendelkezés értelmében szerződésszegés esetén a jogosult a saját esedékes szolgáltatása arányos részének teljesítését a kötelezett teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. A jogalkotó ezzel azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy a nem teljesített szolgáltatásért a másik fél nem köteles ellenszolgáltatást teljesíteni, a visszatartási jog azonban csak olyan mértékben illeti meg a jogosultat, amilyen mértékben az a másik fél tényleges szerződésszegésével arányban áll. A kérdés szerinti esetben a felek nem egyidejű teljesítésre kötelesek, hanem a nyertes ajánlattevőnek elöl kell járnia a szerződés teljesítésével. A leírtak szerint ez meg is történt, és az ajánlatkérő nemfizetésben megnyilvánuló szerződésszegése egy ilyen alkalommal, a teljesítés egyik szakasza kapcsán mutatkozott meg. A következetes bírói gyakorlat szerint akkor, amikor a felek nem egyidejű teljesítésre kötelesek, a teljesítés jogszerű visszatartásához a másik félnél legalább a Ptk. 6:151. §-a szerinti előzetes szerződésszegés kimutatható kell legyen. A kérdéssel érintett esetben úgy tűnik, ez a feltétel adott, hiszen az ajánlatkérő, aki ráadásul valószínűleg nyilatkozott a fedezet rendelkezésre állásáról, egyik pillanatról a másikra megtagadta a teljesítést, mégpedig saját korábbi nyilatkozatával ellentétesen forráshiányra hivatkozva. Ilyen körülmények között a maga részéről szerződésszerűen teljesítő nyertes ajánlattevő alappal tart attól, hogy hiába teljesít, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.