Ártáblázat közzététele


A nyertes ajánlattevő üzleti titoknak minősítette az ajánlatában a szakmai ajánlat részeként benyújtott ártáblázatot. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő, ha a szerződés közzététele során az ártáblázatot nem teszi közzé a honlapján?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. június 12-én (291. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5304

[…] szerződéskötést – követően haladéktalanul, valamint a szerződésmódosításokat a 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését követően haladéktalanul."A 43. § (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség szerint tehát nem elegendő az ajánlatkérő honlapján közzétenni a megkötött szerződést (ezt az ajánlatkérő megteheti saját belső szabályai szerint), hanem az EKR-en keresztül a CoRe rendszerben, valamint az EKR-ben kell közzétenni azt. A közzétételi kötelezettség a teljes szerződésre vonatkozik, azaz a törzsszöveget, valamennyi mellékletét és valamennyi függelékét – ha van – közzé kell tenni, azaz mindazon dokumentumokat, műszaki leírásokat, adott esetben fényképeket stb., amelyek a szerződés részét képezik.Az ajánlathoz csatolt mellékletek közzététele során ugyanakkor az üzleti titokként megjelölt mellékletek tekintetében más szabályok érvényesülnek, mert ez esetben a nyilvánosság elve "ütközik" a nyertes ajánlattevő – Kbt. által is méltányolt – üzleti érdekével.Amennyiben a nyertes ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően, azaz elkülönített módon nyújtja be és indoklással látja el az üzleti titoknak minősülő dokumentumot akár az ajánlatában, akár később a hiánypótlás, felvilágosításkérésre adott válasz, vagy a 72. § szerinti indokolás megadása során, ezen iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.Fontos hangsúlyozni, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna számára.A 44. § (2) bekezdése tartalmazza azokat a dokumentumokat, információkat, amelyek nem nyilváníthatók üzleti titoknak. Ebben a körben külön kiemelést kapott a szakmai ajánlat az alábbiak szerint:"44. § (2) e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.