Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Általános eljárásrend alkalmazása közszolgáltató esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2005. január 24. (Közbeszerzési Levelek 19. szám, 449. kérdés)

Olvasói kérdés Az ÁPV Rt. felügyelete alatt működő VOLÁN részvénytársaság alaptevékenységét tekintve közszolgáltatónak minősül [Kbt. 163. §-ának c) pontja]. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozik-e ez a VOLÁN társaság, amennyiben nem közszolgáltató (például üdültetés, szakmunkásképzés, üzemegészségügy stb.) tevékenységéhez végez beszerzést, és ha igen, akkor milyen eljárási rend vonatkozik erre a beszerzésre (különös, általános, egyszerű közbeszerzés)?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni. Főszabályként a Kbt. 168. §-ának (1) bekezdését kellene alkalmazni, azaz hogy különös eljárást nem kell alkalmazni arra a beszerzésre vagy tervpályázati eljárásra, amely közvetlenül nem függ össze az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával. A Kbt. 168. §-ának (4) bekezdése azonban kimondja, hogy az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával közvetlenül összefügg a közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni. Ez esetünkre az üzemegészségügy és a szakmunkásképzés (amennyiben ez a szolgáltatásban részt vevők közvetlen oktatását célozza, tehát nem egyéb oktatást jelent) tekintetében vonatkozik, mivel a további kérdezett szolgáltatások (például üdültetés) nélkül is el lehet látni a Kbt. 163. §-ának c) pontjában megfogalmazott tevékenységet. Ha a közbeszerzés tárgyát az ajánlatkérő a hivatkozott tevékenységéhez,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Közszolgáltató cég részére árubeszerzést kell lefolytatnunk. Az áru egy részét a közszolgáltatásban kívánják felhasználni, a másik részét azonban tovább akarják értékesíteni. Jól gondoljuk-e, hogy a közszolgáltatás részére beszerzendő árut a különös eljárás...

Tovább a teljes cikkhez

A különös közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó szervezeteknek - a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzéseiknél - a nem a főtevékenységükhöz, hanem egyéb tevékenységükhöz tartozó beruházásaiknál kell-e alkalmazniuk a közbeszerzésekre...

Tovább a teljes cikkhez

Közszolgáltatóra vonatkozik-e az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége abban az esetben, ha adott beszerzéséhez uniós, illetve egyéb forrásból származó támogatást kap?

Tovább a teljes cikkhez

A Közbeszerzési Levelek 307. számú kérdésére Önök azt válaszolták, hogy a szennyvíz-elvezetési szolgáltatások megrendelésére a különös közbeszerzési eljárások esetében is a Kbt. szerint kell eljárni, ami egyértelmű, azonban a kérdés arra vonatkozott, hogy a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére