Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Építési koncesszió sajátosságai

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2005. május 17. (Közbeszerzési Levelek 27. szám, 649. kérdés)

Olvasói kérdés Építési koncesszióként meghirdetett közbeszerzésben az ajánlattételkor mire kell különösen figyelni, milyen speciális szabályok vannak az építési koncesszióval kapcsolatban?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]lehet, továbbá nyílt eljárásban az ajánlattételi határidő, meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban a részvételi határidő nem határozható meg az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjától számított ötvenkét napnál rövidebb időtartamban, valamint a Kbt. 74. §-ának (2) bekezdése (azaz, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta az ajánlati felhívás hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is, az ötvenkét napos határidőnél rövidebbet is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő fő szabályként nem lehet rövidebb az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított harminchat napnál; amely rendkívüli sürgősség esetén kivételesen huszonkét napra rövidíthető, feltéve hogy a hirdetményt elektronikus úton adják fel) és a 122. §-ának (2) bekezdése (azaz ha az ajánlatkérő a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta a részvételi felhívás hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is, a negyvennapos határidőnél rövidebbet is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított huszonhat napnál) nem alkalmazható. A Kbt. ismertetett szabályain túl a 162/2004. Korm. rendelet is szabályozza az építési koncessziót. A kormányrendelet 16. §-ának (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet szabályait az építési koncesszió esetében is megfelelően alkalmazni kell, továbbá hogy építési koncesszió esetében a közbeszerzés tárgyának megadása során az ajánlatkérő köteles meghatározni azokat a kötelezettségeket is, amelyek a koncessziós jogosultat az építmény hasznosítási jogának átengedése időtartama alatt terhelik (így például üzemeltetés, fenntartás, fejlesztés stb.). Mindezek alapján az építési koncesszióra alkalmazandó az említett kormányrendelet 1. számú melléklete is, amely a kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációjának tartalmát adja meg, és amelynek ismerete hasznos lehet az építési koncesszióra irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők számára. A dokumentációval kapcsolatban a kormányrendelet általános, valamint ún. részletezett követelményeket határoz meg. Az általános követelmények a következők: - a dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, a kész, megépítendő állapotát - az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon - rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége; - a dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel: az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket, az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat, továbbá az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat; - a dokumentációt legalább az itt meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni; végül - a dokumentáció lehet kiviteli terv is, építéstechnológiai, gyártmány-, részlet- stb. tervek nélkül. A kormányrendelet szerinti részletezett követelmények: - alapadatok, okiratok: az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai: az építmény, építési munka előírások szerinti szabatos megnevezése, az építmény, az építési munka helye, az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.), az építési munka jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.), az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja; - előzményokiratok (másolatban): jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély, felmentések, valamint eltérési engedélyek jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól; - az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: - az építési munkát befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.), a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Várható-e változás abban a tekintetben, hogy építési munkáknál minden esetben, akármennyire pontos műszaki tervek alapján írjuk elő a munkát, mindig vannak előre nem látható elvégzendő feladatok, amelyek bármiféle tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás...

Tovább a teljes cikkhez

Mit jelent az építési koncesszió? Ki a koncesszió jogosultja, milyen módon lehet a jogosultságot megszerezni?

Tovább a teljes cikkhez

Melyek az építési koncesszióval kapcsolatos főbb előírások? Építési koncesszió esetén kinek a tulajdonába kerül az épület?

Tovább a teljes cikkhez

Nemzeti nyílt eljárási rend esetén EEKD alkalmazására nem került sor. A kiírás szerint az ajánlatkérőnek a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t is el kell fogadnia, ha az a valóságnak megfelelő tartalmú. Itt nem egyértelmű számomra, hogyan kell eljárni....

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére