Ajánlat "egyéb módon meg nem felelése" a gyakorlatban


Tudnának ismertetni a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti érvénytelenségi okkal kapcsolatos néhány gyakorlati tapasztalatot?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2006. december 18-án (55. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1193

[…] ajánlatkérői elvárásoknak, konkrétan, ha egy gép teljesítménye kisebb, vagy a helyfoglalási mérete nagyobb, mint amit ajánlatkérő előírt; - a szerződési feltételek körében előfordulhat, hogy ajánlattevő alacsonyabb kötbért vállal, mint amit ajánlatkérő kötelezően előírt; - ugyancsak a szerződési feltételek körében előfordulhat, hogy ajánlattevő rövidebb jótállási időt vállal, mint a kiírásban meghatározott, vagy erre egyáltalán nem tesz ajánlatot; - a szerződéstervezethez módosító javaslatokat fűz, miközben ajánlatkérő nem engedett eltérést az általa kiadott szerződési feltételekhez vagy szerződéstervezethez képest; - ajánlattevő nem vállalja el a teljesítési határidőt. [A teljesség érdekében a Kbt. 88. §-ának (1) bekezdés a)-h) pontjai szerint az ajánlat érvénytelen, ha - azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; - az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; - az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 10. §-a); - az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; - […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.