Szolgáltatás részekre bontása és értékhatár összefüggése


Színházi díszletgyártás egy díszletén belül szétbonthatók-e a szerkezeti elemek és a díszletfestői és díszletszobrászi munka? Az értékhatárt befolyásolja-e ez a szétbontás?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2007. január 29-én (57. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1236

[…] ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá – rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. A főszabály, azaz a 40. § (3) bekezdése pedig arra utal, hogy ha a (2) bekezdés alapján több – egyenként a közösségi értékhatárt el nem érő értékű – beszerzési tárgy együttes értéke miatt a IV. fejezet szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, nem minősül a közbeszerzési törvény megkerülésének, ha az egybeszámított értékű beszerzési tárgyakat több, az említett fejezet szerinti közbeszerzési eljárásban szerzik be. Tehát amennyiben az egész tevékenységi kör összességében a díszlet létrehozatalára irányul, és arra egy szerződés köthető, akkor egybe kell számítani, és amennyiben (akár más hasonló beszerzésekkel […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.