Hosszú távú modellek uniós alapokból finanszírozott támogatások esetén


Uniós finanszírozás esetében van-e lehetőség olyan hosszú távú megoldásokra, mint a DBR vagy az előminősítési rendszer?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4994

[…] dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően az ajánlattételi szakaszra és a dinamikus beszerzési rendszer keretében megkötött szerződések módosítására a 109. § szerinti utólagos ellenőrzés szabályait kell alkalmazni. A dinamikus beszerzési rendszer fennállása alatt benyújtott valamennyi részvételi jelentkezés vonatkozásában a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzi a gazdasági szereplők dinamikus beszerzési rendszerhez történő csatlakozása vagy annak elutasítása szabályosságát a 109. § szerinti utólagos ellenőrzés szabályai szerint. A részvételi jelentkezéseket és azok bírálatához kapcsolódó valamennyi dokumentumot a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról hozott döntést követő öt munkanapon belül kell benyújtani a közbeszerzésekért felelős miniszter részére."(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki: "(3c) Az előminősítési rendszer létrehozásának vagy módosításának ellenőrzésekor – a becsült értéktől függetlenül – a 101-104. § szabályai szerint kell eljárni. Az előminősítési rendszer létrehozása alatt – e bekezdés alkalmazásában – az előminősítési hirdetmény közzétételét kell érteni. Az előminősítési rendszer fennállása alatt benyújtott valamennyi, az előminősítési listára történő felvétel iránti kérelem esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter a 105. és a 106. § megfelelő alkalmazásával ellenőrzi a gazdasági szereplők előminősítési listára való felvétele vagy annak elutasítása szabályosságát. Az előminősítési kérelmeket és azok bírálatához kapcsolódó valamennyi dokumentumot az elő­minősítési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról hozott döntést megelőzően kell benyújtani a közbeszerzésekért felelős miniszter részére."A hatályos szabályok […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.