Átláthatósági nyilatkozat közös ajánlattevők esetében


Egy közbeszerzési eljárásban közösen tettünk ajánlatot. Az ajánlatkérő a szerződéskötéshez minden konzorciumi tagra átláthatósági nyilatkozatot kér csatolni külön-külön aláírva. Miért nem teheti meg a konzorciumvezető az átláthatósági nyilatkozatot egyben, mindenki helyett?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2023. április 12-én (277. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5090

[…] nevezetesen a létrejött szerződés alapján csak átlátható szervezetnek teljesíthető kifizetés. Ezen rendelkezés alól kivételt képeznek azok az ügyletek, ahol írásos kötelezettségvállalás nem szükséges [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés a) pontja, továbbiakban: Ávr.].Az Áht.-t alkalmazó ajánlatkérők tehát a szerződéskötést, illetve a kifizetést megelőzően kötelesek meggyőződni arról, hogy az adott szervezet átláthatónak minősül; ennek a kötelezettségnek pedig az adott szervezet nyilatkozata alapján, a nyilatkozatban az adott szervezetre vonatkozóan megadott adatok vizsgálatával tesznek eleget [Áht. 55. §, Ávr. 50. § (1a) bekezdés]. A nyilatkozattétel alól a törvény erejénél fogva átlátható szervek mentesülhetnek, amelyeket a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja sorol fel.A közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő (gyakori elnevezéssel: konzorciumi tag) egyenként, szerződést kötő félnek minősül [Kbt. 131. § (1) bekezdés], ezért az átláthatósági vizsgálatot valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában egyenként el kell végezni. A vizsgálat elvégzése érdekében viszont az átláthatósági nyilatkozatnak, és különösen a nyilatkozat tartalmát képező adatoknak valamennyi […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.