Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Társaságok "büntetlen előéletének" igazolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. november 29. (Közbeszerzési Levelek 16. szám, 366. kérdés)

Olvasói kérdés Egy részvénytársaság hogyan szerezheti be a hatósági erkölcsi bizonyítványt és honnan [Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai]? A témában adott vezérigazgatói nyilatkozattal, amelyet a közjegyző hitelesít, kiváltható-e a hatósági erkölcsi bizonyítvány?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]korlátozta. A nyilatkozatot a cégnél az arra vonatkozó jogszabályok, illetve az alapszabály (alapító okirat, társasági szerződés) által feljogosított személy (személyek) teheti(k) meg - részvénytársaságok esetén például a vezérigazgató. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója szerint - amely a Közbeszerzési Értesítő 112. számában, 2004. szeptember 29-én jelent meg - közjegyző előtt tett nyilatkozaton a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat értendő a Magyar Országos Közjegyzői Kamara álláspontja alapján. Figyelemmel arra, hogy a kérdező megjelölte a Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) pontját is, utalunk arra, hogy az a tény, miszerint a pályázó gazdasági társaság nem áll felszámolási vagy csődeljárás hatálya alatt, illetve végelszámolás alatt, az illetékes cégbíróságon vagy a Céginformációs Szolgálatnál[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az új Kbt. 63. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a 60. § (1) bekezdés a)-d), f) pontja és a 61. § a)-c) pontja esetében "...az ajánlattevő által... közjegyző, kamara.... előtt tett nyilatkozatát... is köteles elfogadni." Tehát ez egy aláírásra jogosult vezető aláírt...

Tovább a teljes cikkhez

Szükséges-e az erkölcsi bizonyítvány csatolása az ajánlathoz

Tovább a teljes cikkhez

Jogsértő-e az ajánlatkérő eljárása akkor, ha hiánypótlási felhívást bocsát ki, majd pedig az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja egy olyan hiányosság miatt, amelynek pótlását a hiánypótlási felhívásban nem kérte?

Tovább a teljes cikkhez

Miért nem tudok azonos eljárásban betekinteni a másik ajánlattevő ajánlatába? (Az ajánlattevő más részben indult, de gyakorlatilag versenyző termékkel. Az ajánlatkérő így alakította ki a beszerzési rendszert, hogy mindkettőnktől rendelhessen.)

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére