Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség közbeszerzési jogviszonyban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. november 3. (Közbeszerzési Levelek 87. szám, 1756. kérdés)

Olvasói kérdés Kérem szíves válaszukat az alábbi, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban. A 2007. évi CLII. törvény vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő bizonyos állami tisztségviselők és munkavállalók tekintetében. E törvény 3. § (1) bekezdésének b) pontja és a 3. § (3) bekezdésének ea) pontja írja elő, hogy azoknak is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van, akik önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak közbeszerzési eljárás során. Társaságunk érintett munkavállalói vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek. A 2007. évi CLII. törvény nem szabályozza azt az esetet, amikor a közbeszerzési eljárást nem társaságunk apparátusa folytatja le, hanem bonyolítót (mely elsősorban magántulajdonban lévő, közbeszerzési eljárások lefolytatására szakosodott gazdasági társaság) vesz igénybe, amely a közbeszerzési eljárás során - többek között - döntési javaslatot tesz. Vonatkozik-e (vonatkozhat-e) a bonyolítóra a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, tekintve, hogy olyan ajánlatkérő nevében jár-e akinek a munkavállalói kizárólag a közbeszerzésekkel összefüggésben kötelezettek vagyonnyilatkozatot tenni? Az ajánlatkérőnek a bonyolítótól kell-e, s ha igen, milyen igazolást kérni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatosan?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tagja, - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája, - aki közalkalmazotti jogviszonyban áll, - aki közszolgálati jogviszonyban áll, - aki ügyészségi szolgálati viszonyban áll, valamint - az igazságügyi alkalmazott. A felsoroltakon kívül a törvény 3. §-ának (2) és (3) bekezdései kiterjesztik a nyilatkozattételi kötelezettséget olyan személyekre is, akik bár nem állnak közszolgálatban, de "érintettségük" okán mégis kötelesek nyilatkozatot tenni. Ebben a körben kerültek felsorolásra azok a személyek, akik önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak. Ennek alapján, véleményünk szerint, nyilatkozattételre kötelezett annak a cégnek mindazon[…]

Figyelmébe ajánljuk

A közbeszerzési ellenőrök kifogásolták a vagyonnyilatkozat hiányát, melyről a Kbt. nem szól. Milyen szempontból szükséges ez a közbeszerzési eljárás lebonyolításához?

Tovább a teljes cikkhez

Kell-e, és ha igen, kinek vagyonnyilatkozatot tennie közbeszerzési eljárásban? Mit kell tartalmaznia a nyilatkozatnak?

Tovább a teljes cikkhez

Független akkreditált szaktanácsadó vagyok. Az egyik ügyfelem felhívott vagyonnyilatkozat-tételre, melynek hiányában a megbízási szerződésünket megszünteti. Valóban köteles vagyok megadni a nyilatkozatot? (Nem vagyok közszolgálatban álló személy, így értelmezésem szerint...

Tovább a teljes cikkhez

Jogsértő-e az ajánlatkérő eljárása akkor, ha hiánypótlási felhívást bocsát ki, majd pedig az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja egy olyan hiányosság miatt, amelynek pótlását a hiánypótlási felhívásban nem kérte?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére