Eseti konzorciumok létrehozása előminősítési rendszerben


Előminősítési rendszer esetében van-e lehetőség arra, hogy a versenyeztetésben az ajánlattevők esetenként új konzorciumokba tömörüljenek?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2021. augusztus 4-én (257. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4761

[…] versenypárbeszéd, illetve az innovációs partnerség meghirdetésére előminősítési hirdetmény is közzétehető. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében előminősítési hirdetmény nem alkalmazható.A (2) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő az eljárást előminősítési hirdetménnyel hirdette meg, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet, illetve az innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, hanem közvetlen részvételi felhívást küld azon gazdasági szereplőknek, amelyeket az előminősített gazdasági szereplők listájára (a továbbiakban: lista) felvett. Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.Az előminősítési rendszer abban különbözik a dinamikus beszerzési rendszertől, hogy a DBR a meghívásos eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra, ahol a részvételi szakasz eredményeként a rendszerbe felvételre kerülő gazdasági szereplők versenyeznek a második részben. A meghívásos eljárás második része így több esetben kerül lefolytatásra, de mégis egy eljárás szabályai érvényesülnek a teljes rendszer fenntartása során. Az előminősítés esetében azonban az első részvételi szakasztól független eljárások keretében történik a második részben az újraversenyeztetés. Mivel ebben a vonatkozásban az előminősítés részvételi szakasza független a későbbi újraversenyeztetéstől, ezért történhet meg, hogy a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az újraversenyeztetés során jellemzően meghívásos vagy tárgyalásos eljárás keretében a korábban egyénileg alkalmas jelentkezők […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.