Előzetes vitarendezési kérelem megválaszolási határideje


Kérdésünk az előzetes vitarendezési kérelem (EVK) megválaszolási határidejére vonatkozik. Abban az esetben, ha az EVK több kérelmi elemet tartalmaz, és egyes kérelmi elemek vonatkozásában az ajánlatkérő felvilágosítást kér, illetve további dokumentumok benyújtására hívja fel az érintett ajánlattevőt, mi az irányadó válaszadási határidő: 3 munkanap vagy 7 munkanap?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. június 12-én (291. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5311

[…] ajánlatkérő erre – a 79. § (4a) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott határidőtől eltérően – az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül jogosult. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról az alkalmazott eljárási cselekménnyel egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket vagy a részvételre jelentkezőket..."A fenti jogszabályi rendelkezések főszabályként azt írják elő, hogy az EVK-ra 3 munkanapon belül kell az ajánlatkérőnek válaszolnia, továbbá mind a benyújtott EVK-ról, mind az arra adott válaszáról az EKR-ben kell tájékoztatást adnia az általa ismert valamennyi ajánlattevő számára. Kiegészítő rendelkezésként a hivatkozott jogszabályhely emellett lehetővé teszi, hogy az EVK-ben megjelölt jogsértés orvoslása érdekében az ajánlatkérő 3 munkanapon belül a vélelmezett jogsértéssel érintett ajánlattevőt felhívja további információk megadására, illetve dokumentumok pótlólagos becsatolására. Erre sor kerülhet a 71-72. §-ban megjelölt eljárási cselekmények (pl. hiánypótlás, felvilágosításkérés, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár indokolása stb.) körében. Ez esetben az EVK megválaszolására 7 munkanap áll az ajánlatkérő rendelkezésére. A 7 munkanapos határidő nyilvánvalóan akkor tartható, ha mind az információ-, mind a dokumentumbekérés rövid időn belül, rövid határidő tűzésével történik, továbbá a benyújtott információkat, dokumentumokat az ajánlatkérő rövid időn belül fel is dolgozza.A rendelkezések nem térnek ki arra az esetre, hogy ha az EVK több kérelmi elemet tartalmaz, melyik válaszadási határidőt kell irányadónak tekinteni.Véleményünk szerint a Kbt. 80. §-ában foglalt rendelkezések az EVK rendeltetése szerint, az előzetes vitarendezési kérelmet "egy egységként" […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.