Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

ügyfélképesség
ügylet Közbeszerzésen kívüli ügyletek
A Kbt. módosítását követően mely ügyletek nem tartoznak a törvény hatálya alá?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 41. számában (2006. február 27.), 914. kérdésszám alatt
ügyvéd
ügyvédi felelősségbiztosítás Ügyvédi felelősségbiztosítás elfogadhatósága
Az ügyvédi felelősségbiztosítás alkalmas-e a biztosításra a hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén, ha az értékhatárok megfelelnek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 19. számában (2005. január 24.), 444. kérdésszám alatt
ügyvédi tevékenység Ügyvédi tevékenység a közbeszerzési törvényben
Ügyvédi tevékenység beszerzésénél mikor kell vagy nem kell figyelembe venni a közbeszerzési törvényt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 78. számában (2008. április 21.), 1583. kérdésszám alatt
ügyvédkényszer
ügyvezetés Ügyvezetés "beszerzése" közbeszerzési eljárásban
2006-ban módosították a gazdasági társaságokról szóló törvényt (Gt.). A módosításban kimondták, hogy gazdasági társaság ügyvezetését nem lehet munkaviszonyban ellátni, csak a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban. A törvényt a lejáró munkaszerződésekre és az új szerződésekre kell alkalmazni. A Gt. említett módosítása a közbeszerzési ajánlatkérők számára azt jelenti, hogy mindazok az ajánlatkérők, akik gazdasági társaság formában működnek, kénytelenek az ügyvezetést (igazgatóságot) közbeszerzési eljárás keretében "beszerezni" - tekintettel arra, hogy a Kbt. 29. §-ának (2) bekezdése szerinti kitétel így már nem áll fenn. Kérdésem: Lehetséges-e ebben a vonatkozásban valamely kivételi kör alkalmazása, és ha igen, melyik az, illetve az említett esetben van-e törvényi lehetőség hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására? Ha nem, szükségesnek és lehetségesnek látják-e a törvénymódosítást?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 64. számában (2007. június 25.), 1357. kérdésszám alatt
ügyvezetők azonossága Azonos ügyvezetésű cégek egy közbeszerzési eljárásban
Egyszerű közbeszerzési eljárásban (nemzeti értékhatár felét meg nem haladó értékben) az ajánlatkérő által meghívott cégek pályázatának beérkezése után vált ismertté az ajánlatkérő számára az a körülmény, hogy az egyik cég a másik felett döntő befolyással bír, illetve ügyvezetői azonosak (cégkivonat szerint). Ütközik-e ez a Kbt. valamely elvébe vagy rendelkezésébe? Ha igen, mi a helyes eljárás ebben az esetben (az ajánlatkérő részéről)?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 33. számában (2005. szeptember 12.), 760. kérdésszám alatt
üvegzsebtörvény Üvegzseb-tv. alkalmazása a közbeszerzési eljárásban
Miért az Üvegzseb-tv.-re hivatkozik az ajánlatkérő, miért nem a Kbt.-re? Rám a Kbt. vonatkozik, nem az Üvegzseb-tv. Ennek ellenére lehetséges-e ez utóbbi alkalmazása a közbeszerzési eljárásban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 16. számában (2004. november 29.), 372. kérdésszám alatt
üzemeltető
üzleti titok
üzleti titok indokolása
üzletrész-átruházás Üzletrész-átruházásra vonatkozó KT-ajánlás érvénye
Értelmetlennek tartom a Közbeszerzések Tanácsának ajánlását az üzletrész átruházásáról, hiszen ezt a Gt. szabályozza, erre nincs hatálya a Kbt.-nek. Mi erről a véleményük? Egyáltalán mennyire köt minket ez az ajánlás?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 80. számában (2008. június 2.), 1625. kérdésszám alatt
üzletrész-értékesítés Üzletrész-értékesítés Kbt. hatálya alá tartozása
A közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezet a 100 százalékos tulajdonában álló társaság 49 százalékos üzletrészét - meghatározott időtartamra - az irányítási jogokkal együtt kívánja értékesíteni, olyan formában, hogy az üzletrész megszerzőjének az üzletrész részbeni ellenértékeként egyébként közbeszerzés hatálya alá tartozó fejlesztéseket, beruházásokat kell finanszíroznia. Az üzletrész értékesítését közbeszerzési eljárás keretében kell-e megvalósítani?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 51. számában (2006. szeptember 25.), 1127. kérdésszám alatt