Alvállalkozók pályáztatásának rendje
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 31. számában (2005. augusztus 1.), 725. kérdésszám alatt

Kérdés: Ha a Kbt. hatálya alá tartozó cég pályázni kíván, amelyhez alvállalkozót szándékozik igénybe venni, és az alvállalkozói tevékenység értékhatára is eléri a Kbt. építési beruházásokra irányadó értékhatárát, önök szerint hogyan folytatható le az alvállalkozók pályáztatása? Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással megoldható-e az idő rendkívül szűkös volta miatt?
Válasz (részlet): […]közbeszerzési eljárás lefolytatása a Kbt. 136. §-a szabályai szerint. A hivatkozott jogszabályhely (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében akkor alkalmazhat gyorsított eljárást, ha rendkívüli sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők [amelyeket a Kbt. 107. §-ának (1) bekezdése, valamint 122. §-a határoz meg] nem lennének betarthatóak. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából. Lényeges előírás, miszerint a gyorsított eljárásban az ajánlatkérő a részvételi határidőt nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított tizenöt napnál, meghívásos eljárásban[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére